คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เก็บตะวัน [ของแท้] – อิทธิ พลางกูร คอร์ด

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เก็บตะวัน [ของแท้]

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บตะวัน [ของแท้]

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เก็บตะวัน [ของแท้] – อิทธิ พลางกูร

ดนตรี : / C G / Am G / ( 3 ครั้ง )

ดนตรี : / C G / C G Am G / F G / C G /


C
เก็บตะ
G
วันที่เคยส่อง
Am
ฟ้า  
G
 

C
เก็บเอา
G
มาเก็บไว้ใน
Am
ใจ  
G
 

C
เก็บพลัง
G
เก็บแรงแห่ง
C
แสง
G
 ยิ่งใ
Am
หญ่  
G
 

F
รวมกันไ
G
ว้ให้เป็นหนึ่งเ
C
ดียว
G
 


C
เก็บเอา
G
กาลเวลาผ่าน
Am
เลย  
G
 

C
สิ่งที่เ
G
คยผิดหวังช่าง
Am
มัน   
G
 

C
หนึ่งตัว
G
ตนหนึ่งคนชี
C
วิต 
G
แสน
Am
สั้น   
G
 

F
เจ็บแค่
G
นั้นก็คงไม่
C
ตาย
C7
 


F
ธรรมดาเวลาฟ้า
G
ครึ้มเมฆหม่น

F
พายุ
G
ฝนอยู่บนฟาก
Am
ฟ้า

F
คงไม่
G
นานตะวันสาด
C
แสง
G
แรง
Am
กล้า  
G
 

F
ส่องให้
Ab
ฟ้า 
G
งด 
C
งาม
G
 


** 
C
หากตะ
G
วันยังเคียงคู่
Am
ฟ้า  
G
 

C
จะมัว
G
มาสิ้นหวังทำ
Am
ไม  
G
 

C
เมื่อยัง
G
มีพรุ่งนี้ให้เ
C
ดิน 
G
 เริ่มใ
Am
หม่  
G
 

F
 มั่นคง
G
ไว้ดังเช่นตะ
C
วัน 
G
 


ดนตรี : / C G / Am G / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / C G / C G Am G / F G / C C7 /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C G / Am G /

ศิลปิน โดย อิทธิ พลางกูร

ฟังเพลงฟรี เก็บตะวัน [ของแท้]