เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อย่าถาม – อีทีซี รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าถาม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าถาม – อีทีซี

ดนตรี : / A Bm / C#m F# / Bm E / A /


A
ต้องการอะไร
D
กันอีก 
E7
 เธอจะอ
A
ยากไ
E
ด้ยินอะไ
F#m
ร ที่จะมาถ
B7
ามว่าคิดอย่าง
E7
ไร

A
เมื่อเธอจะมา
D
ลาจาก 
E7
 มันยังจ
A
ะมีถ้อ
E
ยคำ คำ
F#m
ไหน ที่
B7
ควรพูดไปหรือเ
E7
ธอ


 
หาก
Dmaj7
วอนขอ อย่
C#m
าทิ้งกันไป จะ
Bm
ทำให้เป
E
ลี่ยนใจ
A
ไหม

 
หากจะ
Dmaj7
ฉุดมือเธอ และ
C#m
ยอมคุกเ
F#m
ข่า และ
Bm
ขอให้อยู่ จะอยู่ตามที่
E
ขอหรือเธอ


** 
 
อย่า
A
ถามได้ไหม
E
รู้สึกยังไง อย่าถ
G
ามว่าฉันจะ
F#
คิดยังไง

 
จะ
Bm
อยู่ยังไง ถ้า
BmM7
เธอจะไป จะ
Bm7
ถามกันทำไ
E

 
ไม่ว่าเธอ
A
คิดสงสารหรือ
E
เกิดเกรงใจ จะเ
Em
ป็นอะไร ก็เห
A
มือนว่าทำให้
D
ฉันยิ่งช้ำ
Dm
 

 
สิ่งที่
E
ฉันนั้นคิดในใจ ยิ่งมีคำลาให้ช้ำเท่าไหร่ยิ่ง
A
ดี


ดนตรี : / A D / E /


A
อย่าทำให้ยืดเ
D
ยื้อเลย 
E7
 ดูเธอจะเ
A
ตรียมทุก
E
อย่างหมด
F#m
แล้ว เพื่อไ
B7
ปเริ่มชีวิตให
E7
ม่


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D E / C#m F#m / Bm E / A Bm Cdim C#dim /

ดนตรี : / Ebm Ab / C#m7 F# / Bm / E / E /


 
หาก
Dmaj7
วอนขอ อย่
C#m
าทิ้งกันไป จะ
Bm
ทำให้เป
E
ลี่ยนใจ
A
ไหม

 
หากจะ
Dmaj7
ฉุดมือเธอ และ
C#m
ยอมคุกเ
F#m
ข่า จะทำใ
Bm
ห้เราเป็นเหมือนดังเ
E
ดิมได้ไหมเธอ


( ซ้ำ ** )

รวมผลงานเพลง นักร้อง อีทีซี

ฟังเพลงใหม่ อย่าถาม