คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เจ็บและชินไปเอง – อีทีซี เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บและชินไปเอง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ็บและชินไปเอง – อีทีซี

และมันจะ
Fsus2
ไม่มีใครทำ
F9
ฉันให้ดีอย่าง
Bbmaj7
เดิม

Bbm7
เมื่อความปวด
Am7
ร้าวครั้งนั้น
Dm7
ก็ยังวนเวียน อยู่
Gm7
ทุกทุกวันที่
C
มี

และเมื่อ
Fsus2
เวลาไม่เคยจะ
F9
ช่วยอะไร ใ
Bbmaj7
ห้ฉันลืมเธอสั
Bbm7
กที

ก็
Am7
ต้องทำใจว่า
Dm7
จากนี้ ฉั
Gm7
นคงคุ้นเ
Am7
คยความเ
Bb
จ็บและ
C
ชินไปเ
F
อง


คนเราไม่เ
Bb
ห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารัก
BbmM7
กัน เพราะอะไร ดอก
Dm7
ไม้ที่แย้มที่บานไม่มีใคร
Cm7
ถาม ว่า
F7
ทำไม

แต่
Bb
เมื่อคนเราต้อง
Bbm7
เลิกต้องลา ดอก
Am7
ไม้โรยราเป็น
Dm7
เพราะอะไร มีคำ
Eb
ถามมากมาย ที่ยัง
C
ค้างใจ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Gm7 Am7 Bbmaj7 / Gm7 Am7 Dm7 / Gm7 Am7 Bbmaj7 C / F /


ที่จริงก็
Bb
รู้คนเราเกิดมาเพื่อการร่ำ
BbmM7
ลา สักวันหนึ่ง วันที่ดอก
Dm7
ไม้จะต้องโรยรา มันคงต้อ
Cm7
งมาถึง 
F7
 

แต่
Bb
ฉันไม่เคยเข้
Bbm7
าใจสักที เมื่อ
Am7
ภาพดีดียัง
Dm7
คงตราตรึง มัน
Eb
ยากเกินไป ที่จะเ
C
สียมัน


( ซ้ำ * )


แค่
Bb
เพียงช่วง
A7
หนึ่งที่ใจ
Dm7
ฉันนั้นได้มีเธอ
Cm7
   ต่อ
Gm7
เติมเรื่องราวมาก
C
มายในชีวิต
F
ฉัน

ความ
Bb
รัก คง
A7
อยู่เสมอ
Dm7
แม้ต้องพรากจากกัน ลึ
Gm7
กลึกภาย
Am7
ในของ
Bb
หัวใจ

ถึง
Gm7
แม้  จะ
Am7
นานเท่าไ
Bb
ร เธอ
Gm7
ยัง  จะ
Am7
อยู่ ตรง
C#maj7
นั้น    
Eb
 


ไม่
Absus4
มีใคร ทำ
Ab9
ฉันให้ดีอย่าง
C#
เดิม 
C#m7
เมื่อความปวด
Cm7
ร้าวครั้งนั้น
Fm7
ก็ยังวนเวียน อยู่
Bbm7
ทุกทุกวันที่
Eb
มี

และเมื่อ
Absus2
เวลาไม่เคยจะ
Ab9
ช่วยอะไร ใ
C#
ห้ฉันลืมเธอสั
C#m7
กที

ก็
Cm7
ต้องทำใจว่า
Fm7
จากนี้ ฉั
Bbm7
นคงคุ้นเ
Cm7
คยความเ
C#
จ็บและ
Eb
ชินไปเ
Ab
อง

Bbm7
ฉันไม่มีวั
Cm7
น  จะห
C#
ยุด 
Eb
รักเธอได้เลย


ดนตรี : / Absus2 / Ab9 / C# / F#7 / Abmaj7 /

ผลงานเพลง ของ อีทีซี

ฟังเพลง ออนไลน์ เจ็บและชินไปเอง