คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ – อู้ลัลลา เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ – อู้ลัลลา

ดนตรี : / C / Am / F / G /


 
เจอกันบ่
C
เมิน อ้ายก่อเทหัวใจฮื้อ
Em
เขา ฮู้ใจ๋เปิ้นดีหรือ
F
เปล่า หรือว่าหลงตี้
G
หน้าต๋า

 
เอาอกเอา
C
ใจ๋ หลงคารมสาวกรุงสิ
Em
หนา เป็นห่วงอ้ายจะเสีย
F
ท่า โดนเปิ้นหลอกฮื้อ
G
เสียใจ๋


** 
 
แค่เพียงบ่
Em
เมิน แม่ญิงตี้อ้ายไว้
Am
ใจ๋ เปิ้นทิ้งอ้ายมีคน
F
ใหม่ ทำอ้ายเสียใจ๋
G
เกือบตาย

 
ได้แต่สง
Em
สาร บ่ฮู้จะยะจะ
Am
ได อยากฮื้ออ้ายฮู้ว่าคน
F
ใกล้ หัว
G
ใจ๋ห่วงอ้ายเส
C
มอ  
C7
 


*** 
 
ฮู้หน้าบ่ฮู้
F
ใจ ( น้า นา หนิ น้า 
G
นา ) ก่อฮู้หน้าบ่ฮู้
C
ใจ  
Am
 

 
สาวกรุงบ่ฮู้
F
ใจ ( น้า นา หนิ น้า 
G
นา ) สาวเหนือสิฮู้
C
ใจ  
Am
 

 
หน้าใสบ่ฮู้
F
ใจ ( น้า นา หนิ น้า 
G
นา ) หน้าน้องสิฮู้
C
ใจ  
Am
 

 
ปากหวานบ่ฮู้
F
ใจ ( น้า นา หนิ น้า 
G
นา ) ปากน้องสิฮู้
C
ใจ  
Am
 

 
นอย หนิ นอย หนิ นอย นะ
F
   นอย หนิ นอย หนิ นอย นะ
G
 


ดนตรี : / C / Am / F / G / Am / F G / C /


( ซ้ำ * , ** , *** )

รวมผลงานเพลง นักร้อง อู้ลัลลา

ฟังเพลง mp3 ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ