เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อย่ามือบอน – อ๊อด โฟร์เอส เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่ามือบอน

อย่ามือบอน – อ๊อด โฟร์เอส

อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
ปากก็บอนล่ะมือสองข้างก็บอน
ล่ะบอนนักมันบอน
ล่ะแม่อีน้อยมันบอน
รักกันล่ะตะวันแจ้งๆ
ใบแดงๆ หลายปีที่ได้มา
บรรจงเรียงใส่กระเป๋าข้างขวา
แสนเปรมอุราโอ้ตัวข้าเงินมากมี
พอจะใช้คลำข้างขวา
ตายล่ะว้าเงินไม่มี
หาแทบตายมาอยู่ข้างซ้ายเสียนี่
แหมฉันงงเต็มที
ใครต้องย้ายที่มือบอน
อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
ปากก็บอนล่ะมือสองข้างก็บอน
ล่ะบอนนักมันบอน
ล่ะแม่อีน้อยมันบอน
รักกันล่ะไม่ทันข้ามรุ่ง
ชุลมุน นัดกันอยู่ดีๆ
ไปยืนรอล่ะก็ไม่เห็นมี
สองร้อยนาทีที่เราได้ยืนคอย
เธอไม่มา เธอไม่มา
เธอไม่มา ตาก็ปรอย
ไปสืบดูเราจึงรู้ร่องรอย
มีสาวน้อยตัวดี
คอยใส่ไฟพี่คนปากบอน
อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
ปากก็บอนล่ะมือสองข้างก็บอน
ล่ะบอนนักมันบอน
ล่ะแม่อีน้อยมันบอน
..ดนตรี..Solo….
รักกันล่ะไม่ทันข้ามรุ่ง
ชุลมุน นัดกันอยู่ดีๆ
ไปยืนรอล่ะก็ไม่เห็นมี
สองร้อยนาทีที่เราได้ยืนคอย
เธอไม่มา เธอไม่มา
เธอไม่มา ตาก็ปรอย
ไปสืบดูเราจึงรู้ร่องรอย
มีสาวน้อยตัวดี
คอยใส่ไฟพี่คนปากบอน

อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
ปากก็บอนล่ะมือสองข้างก็บอน
ล่ะบอนนักมันบอน
ล่ะแม่อีน้อยมันบอน
อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
อย่ามือบอน
ล่ะแม่อีน้อยมือบอน
ปากก็บอนล่ะมือสองข้างก็บอน
ล่ะบอนนักมันบอน
ล่ะแม่อีน้อยมันบอน

รวมผลงานเพลง นักร้อง อ๊อด โฟร์เอส

ฟังเพลง สบายๆ อย่ามือบอน