คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อย่าใกล้กันเลย – อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าใกล้กันเลย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าใกล้กันเลย – อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

ดนตรี : / Cm7 / Fm7 / Abmaj7 / Dm7 G7 / ( 2 ครั้ง )


 
เรา
Cm7
ต่างก็รู้ดี เธอ
Fm7
เองก็มีใคร 
Bb7
และฉันก็มีข
Ebmaj7
องฉัน      
G7
 

Abmaj7
ฉันรู้ว่าผิด  
Dm7
ถ้าคิดจะชอบกัน 
C#maj7
แต่ยากเหลือเกินกับการ จะห้า
Bb7
มใจ    
G7
 

 
เธอ
Cm7
อาจจะเหมือนไฟ ฉันเห
Fm7
มือนกับน้ำมัน 
Bb7
ทิ้งไว้ใกล้กัน
Ebmaj7
ก็ติดไฟ      
G7sus4
             
G7
 

Abmaj7
เผาผลาญทุกอย่าง เผา
Dm7
ผลาญทั้งจิตใจ 
C#maj7
ฉันคิดว่าเราอย่าใ
Bb7
กล้กัน
Ebmaj7
เลย


 
ก่อนที่ใครสัก
Cm7
คนจะคิดเลยเถิด จะ
F7
คิดให้มันมากกว่านี้
Bb7
 มันคงไม่ดีเท่
Ebmaj7
าไหร่

 
ก่อนที่ใครสัก
Cm7
คนจะเริ่มทำผิด ฉัน
F7
คิดว่าควรหยุดดีไหม
Bb7
 อย่าปล่อยเอาไว้ให้มั
Cm7
นลุกลาม


ดนตรี : / Cm7 / Fm7 / Abmaj7 / Dm7 G7 /


 
เรา
Cm7
ต่างก็รักกัน ฉัน
Fm7
นั้นต้องการเธอ 
Bb7
และรู้ว่าเธอต้
Ebmaj7
องการฉัน
G7
 

Abmaj7
ฉันรู้ว่าผิด  
Dm7
ที่คิดไปอย่างนั้น แ
C#maj7
ละไม่ต้องการให้มันเกิด
Bb7
ขึ้นเลย
G7
 

 
เธอ
Cm7
กลับไปเสียเถอะ ขอ
Fm7
ร้องอย่ามาเจอ 
Bb7
เพราะเขาต้องการเธ
Ebmaj7
อเช่นกัน    
G7
 

Abmaj7
และฉันรู้อยู่ 
Dm7
ว่าคนข้างข้างฉัน ค
C#maj7
งไม่ต้องการจะ
Bb7
เสียฉัน
Ebmaj7
ไป


( ซ้ำ * )


 
ต่อจากวั
Abmaj7
นนี้ ให้เป็นเพีย
F7
งฝัน แค่เพียงเท่
Bb7
านั้น มันคงจะพ
G7sus4
อแล้ว      
G7
 


 
ก่อนที่ใครสัก
Cm7
คนจะคิดเลยเถิด จะ
F7
คิดให้มันมากกว่านี้
Bb7
 มันคงไม่ดีเท่
Ebmaj7
าไหร่

 
ก่อนที่ใครสัก
Cm7
คนจะเริ่มทำผิด ฉัน
F7
คิดว่าควรหยุด จะดีไหม
Bb7
 อย่าปล่อยเอา
Dm7
ไว้ให้มั
G7
นลุกลาม
Cm7
 


ดนตรี : / Cm7 / Fm7 / Abmaj7 / Dm7 G7 /

ดนตรี : / Cm7 / Fm7 / Abmaj7 /


Dm7
อย่าบ่อยเอา
G7
ไว้ ให้มัน
Cm7
ลุกลาม

ผลงานเพลง โดย อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ อย่าใกล้กันเลย