เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เจ็บแต่จบ – อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บแต่จบ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ็บแต่จบ – อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

ดนตรี : / Csus2 / Em7 / Dm7 / Gsus2 / ( 2 ครั้ง )


Csus2
ถ้าตอนนี้เรายัง
Em7
รัก เรียกเธอที่
Am7
รัก ได้เต็มหั
Gm7
วใจ    
C7
 

 
อาจมีเห
Fmaj7
ตุผลที่เธอยังห่วง
Em7
ใย     
Am7
ที่เธอยังใส่
Dm7
ใจ อย่างที่เ
G
คยเป็น

 
แต่
Csus2
ความเป็นจริงมันจบแ
Em7
ล้ว สิ้นสุดทาง
Am7
รักที่เคยร่วมเ
Gm7
ดิน     
C7
 

 
ไม่มีเห
Fmaj7
ตุผล ที่จะห่ว
Em7
งใย    
Am7
ที่จะใส่ใ
Dm7
จ เพราะสงส
G
ารกัน


Fmaj7
การยังให้ความหวัง 
Em7
บรรเทาความผิดหวัง 
Dm7
 มันก็ดี
G
แค่ชั่
Cmaj7
วคราว      
C7
 

 
แต่
Fmaj7
ความจริงทร
Em7
มานรู้รึเ
Am7
ปล่า  ที่
Dm7
ยังยากจะตัด
G
ใจ


** 
 
ถ้ามันจะ
Fmaj7
เจ็บ แล้วมันจะ
Em7
จบ ต้อง
Dm7
เจ็บเท่าไ
G
ร ก็ย
Cmaj7
อม            
C7
 

 
แต่ถ้าค่อยค่อย
Fmaj7
เจ็บ แล้วค่อย
Em7
ค่อยทรมา
Am7
น      ต่
Dm7
อไปอีก
Em7
นานแสน
Fmaj7
นาน        
G
ฉันไม่ยอม


Csus2
ฉันต้องเสียใจอยู่
Em7
แล้ว เจ็บสักแค่ไ
Am7
หนก็ไม่ถึง
Gm7
ตาย    
C7
 

 
โปรดอย่างส
Fmaj7
งสาร โปรดอย่าเห็นใ
Em7
จ        เ
Am7
พราะมันส
Dm7
ายไป จบวัน
G
นี้ดีกว่า


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Fmaj7 / Em7 / E7 / Am7 / Fmaj7 / Em7 / A / A /


 
ถ้ามันจะ
Gmaj7
เจ็บ แล้วมันจะ
F#m7
จบ ต้อง
Em7
เจ็บเท่าไ
A
ร ก็ย
Dmaj7
อม            

 
แต่ถ้าค่อยค่อย
Gmaj7
เจ็บ แล้วค่อย
F#m7
ค่อยทรมา
Bm7
น      ต่
Em7
อไปอีก
F#m7
นานแสนนา
G
น    
A
 

 
แม้รักเธอ
Gmaj7
อยู่ แต่ยิ่งรักเท่า
F#m7
ไหร่ ต้องเ
Em7
ตือนหัวใ
A
จทุก
Dmaj7
วัน          
D7
 

 
ว่าถ้าค่อยค่อย
Gmaj7
เจ็บ ถ้าค่อย
F#m7
ค่อยทรมา
Bm7
น      ต่
Em7
อไปอีก
F#m7
นานแสนนา
G
น    
A
ฉันไม่ยอม


ดนตรี : / Dmaj7 / Em7 / F#m7 / Gmaj7 / ( 2 ครั้ง )/ Gmaj7 /

ผลงานเพลง นักร้อง อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

Related Posts

ฟังเพลงฟรี เจ็บแต่จบ