เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เครื่องช่วยหายใจ – ฮาเร็ม เบลล์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เครื่องช่วยหายใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เครื่องช่วยหายใจ – ฮาเร็ม เบลล์

ดนตรี : / A / F#m / D / E F# G#m /


หนึ่ง
A
คนที่เคยมีคืนและวันอันมืดมน จากเ
F#m
คยเป็นเพียงคนมองโลกในแง่ร้าย

แต่
D
เมื่อชีวิตฉันเจอเธอวันนั้นก็ม
E
องทุกอย่างเปลี่ยนไ
F#
ป  
G#m
 

เธอ
A
ทำให้รับรู้โลกยังมีสิ่งสวยงาม จิต
F#m
ใจที่บอบช้ำลืมเลือนเรื่องเลวร้าย

เปลี่ยน
D
ใจมืดมิด ให้มีชีวิตที่เ
E
ต็มไปความหมา
F#
ย  
G#m
 


เธอช่วยชี
A
วิตฉันเอาไว้ ด้วยรักของเธอ ช่วยทำชี
F#m
วิตฉันสดใส คนที่เคยหมดไฟ

ได้ก
D
ลับฟื้น ได้
C#m
ยืนอีกครั้งก็เพรา
E
ะเธอ
F#
 
G#m
 


ขอบคุณ
A
เธอจริงจริง ที่มาต่อลมหายใจ ตอบ
F#m
แทนเธอยังไง ไม่คู่ควรทั้งนั้น

เท่าไห
D
ร่คงไม่พอ คงทำได้แค่ขอรัก
E
เธอหมดใจของ
F#
ฉัน 
G#m
 


( ซ้ำ * )


** 
เธอช่วยชี
A
วิตฉันเอาไว้ เธอทำให้รู้ ควรมีชี
F#m
วิตอยู่เพื่อใคร คนที่เคยหมดไฟ

ได้ก
D
ลับฟื้น ได้
C#m
ยืนอีกครั้งก็เพราะ
E
รัก 
F#
 
G#m
ที่ได้จากเธอ


ดนตรี : / D7 CmM7 / Am7 Gmaj7 / ( 3 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D7 CmM7 / Am7 Gmaj7 / D7 CmM7 /

ผลงานเพลง นักร้อง ฮาเร็ม เบลล์

ฟังเพลง ยูทูป เครื่องช่วยหายใจ