เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บมันเอาไว้ – เจ เจตริน วรรธนะสิน เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บมันเอาไว้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เก็บมันเอาไว้ – เจ เจตริน วรรธนะสิน

ดนตรี : / Ab / C# Eb / ( 2 ครั้ง )


Ab
  ก็อาจมีเว
Fm
ลาไม่นาน 
Cm
  ที่อยู่กันลำ
C#
พังเพื่อ
Eb
ร่ำลา 
Ab
 

 
และปล่อยแวว
Fm
ตาของเรา พูด
Cm
กัน     
C#
     
Eb
 

Ab
  แต่อยากให้เธอ
Fm
จำให้ดี ( แต่อยากให้เธอ
Cm
จำ ) อยู่กับเวลา
C#
นี้ให้
Eb
ยาวนาน ( อยู่กับเวลา
Ab
นี้ )

 
เพื่อเก็บสิ่งดี
Fm
ดี ที่มีให้แก่
Eb
กัน


 
เก็บมันเอา
Ab
ไว้  
Eb
     
Fm
ฝังลงใน
C#
ใจเพื่อจด
Cm
จำ ( จดจำ ) ความอบ
C#
อุ่น ( ความอบ
Eb
อุ่น )

 
เก็บมันเอา
Ab
ไว้  
Eb
  บัน
Fm
ทึกทุกนา
C#
ทีที่ผ่าน
Cm
ไป ( ที่ผ่านไป ) ให้ยัง
C#
คงอยู่ ( ให้คง
Eb
อยู่ )

 
เมื่อเว
Bbm
ลาที่สอง
Cm
เราห่าง
C#
กัน  
Fm
ไป     
Eb
นั้น อยากให้
Bbm
เธอยังรู้
Cm
สึก     
C#
  ว่ามี
Eb
ฉัน ใกล้ใกล้เธอ


ดนตรี : / Ab / C# Eb /


Ab
  ถ้าหากบนทาง
Fm
เดินของเธอ 
Cm
  ได้ผ่านไปเจอ
C#
มุมที่เ
Eb
งียบงัน 
Ab
 

 
จะบอกว่าเธอ
Fm
นั้นไม่เคย เดียว
Cm
ดาย    
C#
     
Eb
 

Ab
  ก็อยากให้เธอ
Fm
จำไว้ให้ดี ( ก็อยากให้เธอ
Cm
จำ ) ให้เก็บเวลา
C#
นี้ไว้
Eb
ในใจ ( ให้เก็บเวลา
Ab
นี้ )

 
ให้อยู่แทนความ
Fm
หมาย ว่าเรายังผูก
Eb
พัน


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Ab Eb / Fm Eb C# Ddim / Eb /


( ซ้ำ * )


Ab
     
C#
     
Eb
  ใกล้ใกล้
Ab
เธอ  
C#
     
Eb
     
Ab
 

ผลงานเพลง นักร้อง เจ เจตริน วรรธนะสิน

Related Posts

มิวสิควีดีโอ เพลง เก็บมันเอาไว้