เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อ้อนน้องกลับนา – เฉลิมพล มาลาคำ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้อนน้องกลับนา

อ้อนน้องกลับนา – เฉลิมพล มาลาคำ

ยาม ค่ำ แลง
ตะวัน จะลับขอบฟ้า
อ้าย คิดฮอดหน้า
สาวบ้านนา ที่จากไกล
ได้ ไปอยู่เมืองกรุง
ลืมบ้านทุ่ง แล้วหรือทรามวัย
น้อง ไปลี้อยู่ไส
ถึงให้อ้าย ตั้งตารอคอย
ลมวอยๆ
คล้อยตะวันค่ำแลง
ก่อนนี้เคยมีคำแพง
เคียงคู่ เดินกลับจากนา
เดิน หยอก ล้อ
เคลียคลอ กันสุขอุรา
สวรรค์ บ้านเราชาวนา
จะหา สุขใดไหนปาน
ทำงานล้า กะยังมีใจชื่น
กำลังใจข้างหน้า
มีเจ้า คู่กัน
เดี๋ยวนี้นั่น
แสนเปลี่ยววังเวง
คึดฟังเพลง ฟังลำ
บ่ม่วนหู คือกี้
น้อง จากพี่
ไป ไม่มีข่าวคราว
ฮู้ บ่หนอน้องสาว
ว่าอ้ายเศร้า คอยนาง
บ้านนา ก่อนเคยสุขสันต์
เดี๋ยวนี้นั้น ซบเซาอ้างว้าง
กลับ เถิดกลับน้องนาง
พี่ยังตั้งตา รอคอย.
ลม วอยๆ
จงลอย พัดผ่าน
ไป ดลใจนงคราญ
ที่จากบ้าน ให้คืนกลับนา
ว่า อ้ายคนอยู่หลัง
เขานั้น ยังคอยตั้งตา
ดลใจ ให้เขากลับมา
อยู่กับข้า ที่บ้านนาเรา.
คืน สาเจ้า
อย่าไปเนาบ้านเพิ่น
กลับมาเปิ้นเวิ่นแก้ม
คือ กี้เก่าหลัง
คิดฮอดบ้าง ว่าพี่ยังคอย
อย่าสิไปลอยๆ
ห่างลา พี่เด้อน้อง

รวมผลงานเพลง ของ เฉลิมพล มาลาคำ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง อ้อนน้องกลับนา