คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เซ็ง…อึบ…UP – เต็ม วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เซ็ง…อึบ…UP

เซ็ง…อึบ…UP – เต็ม วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ

ดนตรี..4..Bars
2…3…4
รู้รู้รู้เธอนั้นเซ็งรู้
ดนตรี..9..Bars
7…8…9
รักกับเธอนั้น
ฉันเหมือนได้ฝันไป
ไม่นึกไม่เคยคิด
ว่าเราใจตรงกัน
รักแต่เธอนะ
ไม่คิดมองผู้ใด
และนี่คือสัญญา
ที่เรามีต่อกัน
แต่ในวันนี้
รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป
ตั้งแต่วันที่เขาเข้ามา
จากเมื่อวันนั้น
ฉันว่าเธอแปลกไป
บอกได้อย่างชัด
รู้เลยเธอเปลี่ยนใจ
รู้เธอนั้นเซ็ง
กับรักในตัวฉัน
เธอนั้นเซ็ง
รู้เธอต้องไป
ในสักวันหนึ่ง
รู้ว่าเธอต้องไป
ดนตรี..5..Bars
3…4.
แล้วในวันนี้
ฉันถึงโทรหาเธอ
ไม่นึกไม่ต้องคิด
กับคำเธอเคยให้มา
ฉันไม่ดีพร้อม
เธอก็จงทิ้งไป
และขอให้เธอยิ้ม
แล้วจงเดินจากไป
ก็เพราะในวันนี้
รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป
ตั้งแต่วันที่เขาเข้ามา
จากเมื่อวันนั้น
ฉันว่าเธอแปลกไป
บอกได้อย่างชัด
รู้เลยเธอเปลี่ยนใจ
รู้เธอนั้นเซ็ง
กับรักในตัวฉัน
เธอนั้นเซ็ง
รู้เธอต้องไป
ในสักวันหนึ่ง
รู้ว่าเธอต้องไป
ในวันนี้ที่เธอจาก
นาทีนี้ที่เธอบอกลา
จะขอเก็บเธอไว้ในใจฉัน
รู้เธอนั้นเซ็ง
รู้เธอนั้นเซ็ง
รู้เธอนั้นเซ็ง
กับรักในตัวฉัน
เธอนั้นเซ็ง
รู้เธอต้องไป
ในสักวันหนึ่ง
รู้ว่าเธอต้องไป
รู้เธอนั้นเซ็ง
กับรักในตัวฉัน
เธอนั้นเซ็ง
รู้เธอต้องไป
ในสักวันหนึ่ง
รู้ว่าเธอต้องไป
รู้เธอนั้นเซ็ง
กับรักในตัวฉัน
เธอนั้นเซ็ง
รู้เธอต้องไป
ในสักวันหนึ่ง
รู้ว่าเธอต้องไป

รวมผลงานเพลง โดย เต็ม วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ

ฟังเพลง online เซ็ง…อึบ…UP