คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เขียนคำว่ารัก – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เขียนคำว่ารัก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เขียนคำว่ารัก – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ดนตรี : / Emaj7 / G#m7 / F#m / F#m B /


 
เธอ
C#m
รู้มั้ย ว่า
A
เธอคือคนคน
F#m
เดียวที่สำ
E
คัญ เธอได้
G#m
ทำให้ชีวิต
C#m
ฉัน มีความ
F#m
หมาย  
B
 

 
เธอ
C#m
รู้มั้ย ว่า
A
ฉันมีคำคำ
F#m
หนึ่งในหัว
E
ใจ เก็บเอา
G#m
ไว้ในใจเรื่อย
C#m
มาไม่กล้าบอก
F#m
เธอ     
B
 


 
ฉันก็
A
ไม่รู้ ไม่รู้ว่าเพราะอะ
G#m
ไร เจอหน้าเธอที
F#m
ไรมันพูดไม่
B
ออก ซัก
E
ที

 
ตอนที่
F#m
คิดในใจ มัน
G#m
ง่ายกว่านี้ เป็น
A
อย่างนี้
Bbdim
    ได้ยัง
B
ไง


 
แค่คิด
E
ถึง คำ
G#m
นั้น  ใจ
C#m
มันก็เต้นรัว กลัวว่า
F#m
เธอ ไม่
B
คิด อย่าง
Emaj7
ฉัน

 
ได้แต่
G#7
เขียนเก็บเอาไว้ ใจ
C#m
ความสำคัญ 
F#m
รักแต่ไม่
B
กล้าบอกว่ารัก


ดนตรี : / E F#m / G#m A / F#m A Am / E /


 
เธอ
C#m
รู้มั้ย ฉัน
A
ได้แต่คอยนับ
F#m
คืนนับวั
E
น อยากบอก
G#m
ความในใจของ
C#m
ฉันให้เธอเข้า
F#m
ใจ     
B
 

 
เธอ
C#m
รู้มั้ย ฉัน
A
เตรียมถ้อยคำ
F#m
ดีดีไว้มาก
E
มาย แต่ไม่
A
รู้ว่าจะเริ่ม
Am
ต้นยังไงซักที


ดนตรี : / Emaj7 Amaj7 / ( 3 ครั้ง )/ Emaj7 /

ดนตรี : / A / G#m / F#m B / Emaj7 / A / G#m / F#m F# / B /


( ซ้ำ * )


E
     
B
     
D
     
C#m
  ได้แต่
F#m
เขียนเป็นจดหมาย เพราะ
G#m
รู้ว่าง่าย
C#m
กว่า สบ
F#m
ตา แล้ว
B
บอกว่ารัก


ดนตรี : / E F#m / G#m A / F#m G#m A Am / E /

ผลงานเพลง โดย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Related Posts

ฟังเพลง online เขียนคำว่ารัก