คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เธอผู้ไม่แพ้ – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอผู้ไม่แพ้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอผู้ไม่แพ้ – เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ดนตรี : / C#m / G#m A / G#m C#m / F#m B / E /


E
  ใน
B
ชีวิตของ
Ab
คนทุก
C#m
คน ต้อง
Bm
เคยผ่าน
E7
ร้อนและหน
A
าว และพบเรื่อ
C#7
งราวบางอย่างที่ฝัง
F#m
ใจ     
B
 

 
ทุกครั้งที่เ
E
ธอ ปวด
C#m
ร้าว หมด
F#m
สิ้นกำลังจะก้
B
าวเดินไป

A
วันเวลาที่แ
B
สนมืดหม่น 
G#m
ก็คงจะเดินผ่าน
C#m
ไปช้าช้า

F#m
จนเธอเองลืม
B
นึกไปว่า ได้
G#m
เดินมาไกลเท่า
C#7
ไร

A
จนเธอเองมองข้
B
ามบางอย่าง นั่น
G#m
คือพลังแกร่
C#7
งกล้าในใจ 
F#m
ที่ยังฝัง อยู่ใ
E
นจิตใจลึก
B
ลึกมานาน


 
และในวั
E
นนี้ 
G#m
เธอนั้นจงหยัด
A
ยืน และลุกขึ้นอีกค
B
รั้ง  
E
ด้วย
G#m
พลัง ในหัว
F#m
ใจ

B
อย่าไปย
E
อมแพ้ ใ
G#m
ห้กับปัญหาใด
A
ใด จงพร้อมจะอด
B
ทน  
Am
ก้าวไปสู่หนท
D
างที่ฝันใฝ่ ด้
E
วยตัวเอง


E
  บน
B
ถนนที่ค
Ab
นก้าว
C#m
เดิน จะ
Bm
เป็นดั่ง
E7
ภาพสะ
A
ท้อน ให้เห็นละ
C#7
ครที่ต่างชีวิต
F#m
ไป     
B
 

 
ทุกครั้งที่เ
E
ธอ หมด
C#m
หวัง หมด
F#m
สิ้นกำลังท้อแ
B
ท้ในใจ

A
เธอจงมองดูภ
B
าพผู้คน ที่
G#m
อยู่เดียวดายด้วย
C#m
ความอ้างว้าง

F#m
เพียงเธอมองไป
B
นอกหน้าต่าง จะ
G#m
เจอความจริงมาก
C#7
มาย

A
คงจะทำให้
B
พบคำตอบ ว่า
G#m
บนทางเดินที่
C#7
แสนยาวไกล 
F#m
ทุกชีวิต ต้อง
E
เดินออกไป เพื่อ
B
สู้ความจริง


( ซ้ำ * )


 
ให้เธอไ
A
ด้รู้ นี่แหละ
G#m
ใจของคน ที่
F#m
แท้ยังยิ่ง
G#m
ใหญ่ 

 
ตร
E
าบ  
F#m
  ใด    
G#m
ความ  ห
A
วัง ยังไม่
G#m
จางหายไป เมื่อ
F#m
นั้น ใจจะไม่แ
B
พ้


ดนตรี : / A B / G#m C#7 / F#m E / B / B /


 
และในวั
F
นนี้  
Am
เธอนั้นจงหยัด
Bb
ยืน และลุกขึ้นอีกค
C
รั้ง  
F
ด้วยพ
Am
ลังในหัว
Gm
ใจ

C
อย่าไปย
F
อมแพ้ ให้
Am
กับปัญหาใด
Bb
ใด จงพร้อมจะอด
C
ทน  
Bbm
ก้าวไปสู่หน
Eb
ทางที่ฝันใฝ่ ด้
F
วยตัวเอง

Bbm
ก้าวไปสู่แสงท
Eb
องของวันใหม่ ด้
F
วยตัวเอง

เจ้าของผลงานเพลง ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Related Posts

มิวสิควีดีโอ เพลง เธอผู้ไม่แพ้