คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เกิดเป็นไทย – เพลงคู่ ยงยุทธ-โฉมฉาย เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกิดเป็นไทย

เกิดเป็นไทย – เพลงคู่ ยงยุทธ-โฉมฉาย

..ช.เกิด เป็น ไทย
ต้อง รัก ชาติ ไทย
เกิด เป็น ไทย
ต้อง รัก ศาสนา
เกิด เป็น ไทย
ต้อง รัก บูชา
ต่าง ศรัทธา
เปรียบ ปาน
ญ.เกิด เป็น ไทย
ต้อง รัก บิดา
และ มารดา
สนอง คุณ ท่าน
เชื่อ ฟัง คำ
ครู และ อาจารย์
อย่า แผ้ว พาล
คิด ชั่ว ครอบ งำ
ช.อย่า หลง ในเรื่องยาเสพติด
อย่า คิด อบายมุขทางตัน
หา ทาง ให้ เร่งรีบทำ
ยึด พระธรรม นำจิตใจทางดี
ญ.เกิด เป็น ไทย
ต้อง ใจ กล้า หาญ
สู้ภัยพาล ถวายชีพพลี
(พ.)เกิด เป็น ไทย
ต้อง สามัคคี
ไม่ เสีย ที ที่ เกิด เป็น ไทย
(ดนตรี…..)
..ช.เกิด เป็น ไทย
ต้อง รัก ชาติ ไทย
เกิด เป็น ไทย
ต้อง รัก ศาสนา
เกิด เป็น ไทย
ต้อง รัก บูชา
ต่าง ศรัทธา
เปรียบ ปาน
ญ.เกิด เป็น ไทย
ต้อง รัก บิดา
และ มารดา
สนอง คุณ ท่าน
เชื่อ ฟัง คำ
ครู และ อาจารย์
อย่า แผ้ว พาล
คิด ชั่ว ครอบ งำ
ช.อย่า หลง ในเรื่องยาเสพติด
อย่า คิด อบายมุขทางตัน
หา ทาง ให้ เร่ง รีบ ทำ
ยึด พระธรรม
นำ จิต ใจทางดี
ญ.เกิด เป็น ไทย
ต้อง ใจ กล้า หาญ
สู้ ภัย พาล ถวาย ชีพ พลี
(พ.)เกิด เป็น ไทย
ต้อง สามัคคี
ไม่ เสีย ที ที่ เกิด เป็น ไทย….

ศิลปิน ของ เพลงคู่ ยงยุทธ-โฉมฉาย

ฟังเพลงสด เกิดเป็นไทย