คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ฮวาซิน – เพลงจีน ญ-3 เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฮวาซิน

ฮวาซิน – เพลงจีน ญ-3

INTRO…………..
.ฮวา เตอ ซิน ฉาง จ้าย เล่ย จง
คง ปา ฮวา ฉี โตว ซ่อ กั่ว
หนี่เตอซิน วั่ง เลียว จี่ เจี๊ยะ
ฉง ปุ ซิง อี ล่าง เหยิน ตง
เว่ย เหอ ปุ เชียน หว่อ เตอ โสว่
กง ทิง ยือ เย่ ซ่าง โสว่ เก้อ..
เหย เย่ โยว่ ปาย โฉว้
เหย เย่ โยว่ ปาย โฉว้
เหยิน เซิน เว่ย หวัน โยว่ จี เหอ
.ชุน ชี้ ชุน หุย ล่าย
ฮวา เซี่ย ฮวา หุย จ้าย คาย…
จือ เย่า หนี่ เยี่ยน ยี
จือ เย่า หนี่ เยี่ยน ยี ลั่ง
โม่ง ฮวา เซี้ยง หนี่ ตี ซิง ไห่
.ชุน ชี้ ชุน หุย ล่าย
ฮวา เซี่ย ฮวา หุย จ้าย คาย…
จือ เย่า หนี่ เยี่ยน ยี
จือ เย่า หนี่ เยี่ยน ยี ลั่ง
โม่ง ฮวา เซียง หนี่ ตี ซิง ไห่
SOLO…ภาษาไทยอาจผิดพลาดได้…
.ฮวา ปาน เล่ย เพียว ลั่วะ ฟง จง
เสย โยว่ เป้ย อี แหย่ง ฉง หยง
หนี่ เตอ เลย่ ชิง ยี่ ถี่ โถว่
ซิน จง อิ๊ด ติ้ง ไห่ โยว่ โม่ง
เว่ย เหอ ปุ เชียน หว่อ เตอ โสว่
ถง ค่าน ไห่ เทียน เฉิน อี เซอะ.
ฉาว ฉี่ โยว่ ฉาว ลั่วะ
ฉาว ฉี่ โยว่ ฉาว ลั่วะ ซ่ง โจว่
เหยิน เจี้ยน ซวี่ ตั่ว โฉว
.ชุน ชี้ ชุน หุย ล่าย

ฮวา เซี่ย ฮวา หุย จ้าย คาย…
จือ เย่า หนี่ เยี่ยน ยี
จือ เย่า หนี่ เยียน ยี ลั่ง
โม่ง ฮวา เซียง หนี่ ตี ซิง ไห่
.ชุน ชี้ ชุน หุย ล่าย
ฮวา เซี่ย ฮวา หุย จ้าย คาย…
จือ เย่า หนี่ เยี่ยน ยี
จือ เย่า หนี่ เยี่ยน ยี ลั่ง
โม่ง ฮวา เซียง หนี่ ตี ซิง ไห่
.จือ เย่า หนี่ เยี่ยน ยี
จือ เย่า หนี่ เยี่ยน ยี ลั่ง
โม่ง ฮวา เซียง หนี่ ตี ซิง ไห่.

เจ้าของผลงานเพลง โดย เพลงจีน ญ-3

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฮวาซิน