คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อ้ายหนี่จ้ายซินโข่ว – เพลงจีน ญ3 เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายหนี่จ้ายซินโข่ว

อ้ายหนี่จ้ายซินโข่ว – เพลงจีน ญ3

อ้ายหนี่จ้ายซินโย่วหนันคาย
INTRO.8.Bars) 6…7…
8.โวว โว เย่ เย
อายหนี่จ้ายซินโควหนานค่าย
วอปู้จื้ออิงกายซั่วเซเซิมมอ
โวว..โว
อายหนี่จ้ายซินโค่วหนานคาย
.โวว โว เย เย่
อีเทียนเจี้ยนปูเต้าหนี่หลาย
จิ่วเฮ้าเสียงเซิ่นเปี้ยนเส้าเหล่อเซิมมอ
โวว..โว
อ้ายหนี่จ้ายซินโค่วหนานคาย
.หนี่เคอจือเต้าหว่อจ้ายอ่ายหนี
เจิ้นมอตุ้ยวอปู้หลีฉาย
ฉิงหนี่ชิงชิ้งเก้าซูหวอ
ปูเย่าเจี้ยวหว่อตัวอี๊ช่าย
.โวว โว เย่ เย
อายหนี่จ้ายซินโค่วหนานค่าย
วอปูจื้ออิงกายซั่วเซเสิ่มมอ
โวว..โว
อ้ายหนีจ้ายซินโค่วหนานคาย

ดนตรี SOLO.8.Bars).6…7…
8.หนี่เคอจือเต้าหว่อจ้ายอ่ายหนี
เจิ้นมอตุ้ยวอปู้หลีฉาย
ฉิงหนี่ชิงชิ้งเก้าซูหวอ
ปูเย่าเจี้ยวหว่อตัวอี๊ช่าย
.โวว โว เย่ เย
อายหนี่จ้ายซินโข่วหนานค่าย
วอปูจื้ออิงกายซั่วเซเสิ่มมอ
โวว โว อายหนีจ้ายซินโข่วหนานคาย
หวอเซียงหนีจ้ายซินโข่วหนานคาย
หวอเซียงหนีจ้ายซินโข่วหนานคาย

รวมผลงานเพลง ของ เพลงจีน ญ3

ฟังเพลง ออนไลน์ อ้ายหนี่จ้ายซินโข่ว