คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อั่วโหย่วอีต้วนฉิง – เพลงจีน คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อั่วโหย่วอีต้วนฉิง

อั่วโหย่วอีต้วนฉิง – เพลงจีน

อัวโหย่วอีตวนฉิงยะ
ซัวเกยเสยไหล่ทิง
จือ..ซิงเหยินเอ๋อชูเหลี่ยวเหมิน
ทาอี่ฉีเหมยอิงฉวิ่น
อัวตี่โหยวชิงเหยินยะ
หม่อเฟยเปียนเหลี่ยวซิน
เหว่ย..เสิมมัวยะตวนเหลี่ยวซิง
อัวเติ่งไตยาเต้ายู่จิน
เยอิ่วเซิงยาเยอิ่วหมิง
จือเหนิงฮวยเป๊าชีเฉี่ยนฉิน
ทั๋นอี่ชียาฉางอี่เซิน
ฉ่างชูอัวตี๊ซินโถ่วเหิ่น
อัวโหย่วอีตวนฉิงยะ
ฉ่างเกยชุนฟงทิง
ฉุ่น..ฟงทีอั่วเหวินอี่เหวิน
เวยเสิมมัวทาเอี๊ยวตวนอิงฉวิน

…ดนตรี…
เยอิ่วเซิงยาเยอิ่วหมิง
จือเหนิงฮวยเป๊าชีเฉี่ยนฉิน
ทั๋นอี่ชียาฉางอี่เซิน
ฉ่างชูอัวตี๊ซินโถ่วเหิ่น
อัวโหย่วอีตวนฉิงยะ
ฉ่างเกยชุนฟงทิง
ฉุ่น..ฟงทีอั่วเหวินอี่เหวิน
เวยเสิมมัวทาเอี๊ยวตวนอิงฉวิน

เจ้าของผลงานเพลง โดย เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงสด อั่วโหย่วอีต้วนฉิง