คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อาลีลัง – เพลงจีน เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาลีลัง

อาลีลัง – เพลงจีน

ดนตรี 8 Bars..7..
8..อ่า ลี หลั่ง อา ลี หลั่ง
อ๊า ลา ลี โหย่
อั่ว ไอ อั่ว เตอ อ๊า ลี หลั่ง
ตัว ม้อ เมย ลี
ชิ้ง ซั้น อิ๊ว ลวี สุ่ย
ย้ง ยวน เพย เจอ หนี่
ฉ่ง ไหล่ ปู๊ หุ่ย เฮอ นี้ เฟิน ลี
ดนตรี 8 Bars..7..
8..อ่า ลี หลั่ง อา ลี หลั่ง
อ๊า ลา ลี โหย่
อั่ว ไอ อั่ว เตอ อ๊า
ลี หลั่ง ตัว ม้อ เซิน ชิง
เซิ้ง เซี้ย อี๊ เกอ อัว
ไฮ้ โยว อี เกอ หนี่
อั่ว เหลี่ยง ย้ง ย้วน เสิ่ง ฮัว
ไจ๊ อี ชี

ดนตรี 16 Bars..15..
16..อ่า ลี หลั่ง อา ลี หลั่ง
อ๊า ลา ลี โหย่
อั่ว ไอ อั่ว เตอ อ๊า ลี หลั่ง
ตัว ม้อ เมย ลี
ชิ้ง ซั้น อิ๊ว ลวี สุ่ย
ย้ง ยวน เพย เจอ หนี่
ฉ่ง ไหล่ ปู๊ หุ่ย เฮอ นี้ เฟิน ลี

ศิลปิน นักร้อง เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง online อาลีลัง