คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อีเหลียนอิวหม้ง – เพลงจีน เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีเหลียนอิวหม้ง

อีเหลียนอิวหม้ง – เพลงจีน

..เพลง อีเหลียนอิวหม้ง..
…ดนตรี…
..หว่อโหย่วอีเหลียนอิวหม้ง
ปู้จือวี่สุยเหนิงก้ง
ตัวเส่ามี่มี่ไจ้ฉีจง
วี่ซู่อู๋เหยินเหนิงต่ง
ชวงไหว้เกิ้งเซินหลู้จ้ง
จินเอย่ลั่วฮัวเฉิงจ่ง
ชุนไหลชุนชวี่จวี่อู๋จง
ก้งฉื่ออีเหลียนอิวหม้ง
เสยเหนิงเจว่หว่อฉิงจง
เสยเจียงโหยวฉิงเซินจ่ง
ยั่วเหนิงเซียงจืออิ้วเซียงเฟิง
ก้งฉื่ออีเหลียนอิวหม้ง
ชวงไหว้เกิ้งเซินหลู้จ้ง
จินเอย่ลั่วฮัวเฉิงจ่ง
ชุนไหลชุนชวี่จวี่อู๋จง
ก้งฉื่ออีเหลียนอิวหม้ง..

…..ดนตรี…..
..หว่อโหย่วอีเหลียนอิวหม้ง
ปู้จือวี่สุยเหนิงก้ง
ตัวเส่ามี่มี่ไจ้ฉีจง
วี่ซู่อู๋เหยินเหนิงต่ง
ชวงไหว้เกิ้งเซินหลู้จ้ง
จินเอย่ลั่วฮัวเฉิงจ่ง
ชุนไหลชุนชวี่จวี่อู๋จง
คงโหย่วอีเหลียนอิวหม้ง
เสยเหนิงเจว่หว่อฉิงจง
เสยเจียงโหยวฉิงเซินจ่ง
ยั่วเหนิงเซียงจืออิ้วเซียงเฟิง
ก้งฉื่ออีเหลียนอิวหม้ง
ชวงไหว้เกิ้งเซินหลู้จ้ง
จินเอย่ลั่วฮัวเฉิงจ่ง
ชุนไหลชุนชวี่จวี่อู๋จง
คงโหย่วอีเหลียนอิวหม้ง
คงโหย่วอีเหลียนอิวหม้ง
คงโหย่วอีเหลียนอิวหม้ง..

เจ้าของผลงานเพลง ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงสด อีเหลียนอิวหม้ง