คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อี้ต้งตีซิน – เพลงจีน เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อี้ต้งตีซิน

อี้ต้งตีซิน – เพลงจีน

..เพลง อี้ต้งตีซิน..
…ดนตรี…
..เจิงจิงอี่เหวยหว่อตีเจีย
ซื่ออีจังจังตีเพียวเกิน
ซือไคโฮ้วจั่นไคหลี่เฉิง
โถวหยู้ลิ่งไหว้อีเก้อม้อเซิง
เจ้อเอี้ยงเพียวตั่งตัวเส่าเทียน
เจ้อเอี้ยงกูตู๋ตัวเส่าเหนียน
จุงเตี่ยนอิ้วหุยเต้าฉี่เตี่ยน
เต้าเสี้ยนไจ้หว่อไฉฟาเจว๋
..โอ หลู้กั้วตีเหยิน
หว่อเจ่าอี่หวั้งจี้
จิงกั้วตีซื่อ อี่สุยเฟิงเอ๋อชวี้
อี้ต้งตีซิน อี่เจี้ยนเจี้ยนผิงสี
ผีเป้ยตีหว่อ
ซื่อโฟ่วโหย่วเหวียน
เหอหนี่เซียงอี..

…..ดนตรี…..
..เจิงจิงอี่เหวยหว่อตีเจีย
ซื่ออีจังจังตีเพียวเกิน
ซือไคโฮ้วจั่นไคหลี่เฉิง
โถวหยู้ลิ่งไหว้อีเก้อม้อเซิง
เจ้อเอี้ยงเพียวตั่งตัวเส่าเทียน
เจ้อเอี้ยงกูตู๋ตัวเส่าเหนียน
จุงเตี่ยนอิ้วหุยเต้าฉี่เตี่ยน
เต้าเสี้ยนไจ้หว่อไฉฟาเจว๋
..โอ หลู้กั้วตีเหยิน
หว่อเจ่าอี่หวั้งจี้
จิงกั้วตีซื่อ อี่สุยเฟิงเอ๋อชวี้
อี้ต้งตีซิน อี่เจี้ยนเจี้ยนผิงสี
ผีเป้ยตีหว่อ
ซื่อโฟ่วโหย่วเหวียน
เหอหนี่เซียงอี
..โอ หลู้กั้วตีเหยิน
หว่อเจ่าอี่หวั้งจี้
จิงกั้วตีซื่อ อี่สุยเฟิงเอ๋อชวี้
อี้ต้งตีซิน อี่เจี้ยนเจี้ยนผิงสี
ผีเป้ยตีหว่อ
ซื่อโฟ่วโหย่วเหวียน
เหอหนี่เซียงอี
ผีเป้ยตีหว่อ
ซื่อโฟ่วโหย่วเหวียน
เหอหนี่เซียงอี..

ศิลปิน โดย เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป อี้ต้งตีซิน