เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อู๋เย้เซียงเหวิน – เพลงจีน เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อู๋เย้เซียงเหวิน

อู๋เย้เซียงเหวิน – เพลงจีน

เพลง อู๋เย้เซียงเหวิน
INTRO..8 Bars).6…7…
8.ฉิงเหยิน ฉิงเหยิน
หว่อเจิ่มมอเนิงเกาวังจี่หนา
อู่เย่ เทียนเม่ยตี เกอเซิน
.ฉิงเหยิน ฉิงเหยิน
หว่อเจิ่มมอเนิงเกาวังจี่หนา
อู่เย่ จุยเหยินตี เซียงเวิน
Music..
.ตั่วส่าวเตอเอ่อเว่ยฮวาเซิน
ตั่วส่าวเตอเอ่อเว่ยฮวาเซิน
หว่อเชียะ เว่ยเลี่ยวอ้ายฉิงเหยิน
เซินมิงแหย่เขอยี่ซีเซิน
.ฉิงเหยิน ฉิงเหยิน
หว่อเจิ่มมอเนิงเกาวังจี่หนา
อู่เย่ เทียนเม่ยตี เกอเซิน
.ฉิงเหยิน ฉิงเหยิน
หว่อเจิ่มมอเนิงเกาวังจี่หนา
อู่เย่ จุยเหยินตี เซียงเวิน

SOLO..16 Bars).14…15…
16.ตั่วส่าวเตอเอ่อเว่ยฮวาเซิน
.ตั่วส่าวเตอเอ่อเว่ยฮวาเซิน
หว่อเชียะ เว่ยเลี่ยวอ้ายฉิงเหยิน
เซินมิงแหย่เขอยี่ซีเซิน
8.ฉิงเหยิน ฉิงเหยิน
หว่อเจิ่มมอเนิงเกาวังจี่หนา
อู่เย่ เทียนเม่ยตี เกอเซิน
.ฉิงเหยิน ฉิงเหยิน
หว่อเจิ่มมอเนิงเกาวังจี่หนา
อู่เย่ จุยเหยินตี เซียงเวิน
เซียงเวิน เซียงเวิน
เซียงเวิน เซียงเวิน

รวมผลงานเพลง ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงออนไลน์ อู๋เย้เซียงเหวิน