เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อ้ายฉิงเตอลี่เลียง – เพลงจีน เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายฉิงเตอลี่เลียง

อ้ายฉิงเตอลี่เลียง – เพลงจีน

INTRO……………..
.อ้าย ฉิง เตอ ลี่ เลี่ยง
โหย่ง เสิม มอ จู ตัง แหย่
เม่ย โยว่ โย่ง
อาย ฉิง เตอ ลี่ เลี่ยง
อิง เซียง แหย่ หุย เว่ย
อ้าย ล่าย ซี เซิน
.เว่ย อ้าย ล่าย ซี เซิน
เสย ตัว เม่ย โยว่ ชั่ว
อ้าย ฉิง จิ้ว เซียง ซือ อี
ฉาง โม่ง ฮาย ซือ นา
ย่าง อวู๋ น๋าย เหอ
เสย ซัว ฉิง ยี โน่ง
เสย ซั่ว ฉิง เซิน จ่ง
อวู๋ จิ้ง เยียน ยี จ้าย ซิน จง
เทียน หยา เซียง ฟ่ง โยว่ ซี โตว้
ดนตรี……………..
.อ้าย ฉิง เตอ ลี่ เลี่ยง
โหย่ง เสิม มอ จู ตัง แหย่
เม่ย โยว่ โย่ง
อาย ฉิง เตอ ลี่ เลี่ยง
อิง เซียง แหย่ หุย เว่ย
อ้าย ล่าย ซี เซิน
.เว่ย อ้าย ล่าย ซี่ เซิน
เสย ตัว เม่ย โยว่ ชั่ว
อ้าย ฉิง จิ้ว เซียง ซือ อี
ฉาง โม่ง ฮาย ซือ นา
ย่าง อวู๋ น่าย เหอ
เสย ซัว ฉิง ยี โน่ง
เสย ซัว ฉิง เซิน จ่ง
อวู๋ จิ้ง เหยียน ยี จ้าย ซิน จง
เทียน หยา เซียง ฟ่ง โยว่ ซี โตว้

SOLO..ภาษาไทยอาจผิดพลาดได้…
.เว่ย อ้าย ล่าย ซี่ เซิน
เสย ตัว เม่ย โยว่ ชั่ว
อ้าย ฉิง จิ้ว เซียง ซือ อี
ฉาง โม่ง ฮาย ซือ นา
ย่าง อวู๋ น่าย เหอ
เสย ซัว ฉิง ยี โน่ง
เสย ซัว ฉิง เซิน จ่ง
อวู๋ จิ้ง เหยียน ยี จ้าย ซินจง.
เทียน หยา เซียง ฟ่ง โยว่ ซี โตว้

ศิลปิน โดย เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงฟรี อ้ายฉิงเตอลี่เลียง