เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อ้ายหนี่อีว่านเป้ยย – เพลงจีน เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายหนี่อีว่านเป้ยย

อ้ายหนี่อีว่านเป้ยย – เพลงจีน

อ้ายหนี่อีว่านเป้ยย…
หนี่ อ้ายหว่อ ยีเชียน เป้ยย
หว่อ อ้ายหนี่อี ว่านเป้ยย
ฉื่อ ฉี่หนี่ ตี๊อ้าย ฉื่อ ฉี่หนี่ ตี๊อ้าย
ไฉ่จื่อ เต้าอ้าย ตี๊เจิง ก้วย
โหย่ว เซยยจื้อ หว่อ สิ่งโสย
โหย่วเซยย เก๋ยยหว่อ อานเหวยย
หว่อจื่อ โย้วอัน ยังเซิ่น
ส่างตู จือไจ เหลียวเล่ยย
ซาน สิ่ง ตีเหยิน
เหว่ย หนี่หลี เลียวเล่ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย
หนี่ อ้ายหว่อ ยีเชียน เป้ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย
ฉื่อ ฉี่หนี่ ตี๊อ้าย ฉื่อ ฉี่หนี่ ตี๊อ้าย
ไฉ่จื่อ เต้าอ้าย ตี๊เจิง ก้วย
โหย่ว เซยยจื้อ หว่อสิ่งโสย
โหย่วเซยย เก๋ยยหว่อ อานเหวยย
หว่อจื่อ โย้วอัน ยังเซิ่น
ส่างตู จือไจ เหลียวเล่ยย
ซาน สิ่ง ตีเหยิน
เหว่ย หนี่หลี เลียวเล่ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย

โหย่ว เซยยจื้อ หว่อสิ่งโสย
โหย่วเซยย เก๋ยยหว่อ อานเหวยย
หว่อจื่อ โย้วอัน ยัวเซิ่น
ส่างตู จือไจ เหลียวเล่ยย
ซานสิ่ง ตีเหยิน
เหว่ยย หนี่หลี เลียวเล่ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเปยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย
หว่ออ้าย หนี่อี ว่านเป้ยย

ศิลปิน โดย เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง online อ้ายหนี่อีว่านเป้ยย