เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายหลังตุ้ยหลั่งเจ้า – เพลงจีน เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายหลังตุ้ยหลั่งเจ้า

อ้ายหลังตุ้ยหลั่งเจ้า – เพลงจีน

เพลง..อ้ายหลังตุ้ยหลั่งเจ้า
INTRO.10.Bars) 8…9….
.หลี่กุยอีกิงซา หนี่เหา
ลิซือขี่บอ โวยโถว
จิงซีฮ่อหลั่งซิว โบ้ยเกา
ซิมกั้วชิง ชิวปล่องซิมเอใช่โถว
.ซิวโบ่ยซิวโบ่ยเกา
จิเอขี่ตุยหลังหลังเจ้า
บอใช่บอใช่หว่อ กามเจ๋งหยงเจียเก่า
อัวเพียวไพบ่อเซียวเกา
งอหลังชิงชุนเซิงฮอเหลา ฮา…
บ่อเจ๋งเอหลังคุนลิซีคุนก้าหล่าว
หยงหยวนหลายกาฮาลี่
ฉานบ่อเกาซุยบ่อเหลา
ดนตรี..SOLO…..
.หลี่กุยอีกิงซาหนี่เหา
ลิซือขี่บอโวยโถว
จิงซีฮ่อหลั่งซิวโบ้ยเกา
ซิมกั้วชิงชิวปล่องซิมเอใช่โถว
.ซิวโบ่ยซิวโบ่ยเกา
จิเอขี่ตุยหลังหลังเจ้า
บอใช่บอใช่หว่อ กามเจ๋งหยงเจียเก่า
อัวเพียวไพบ่อเซียวเกา
งอหลังชิงชุนเซิงฮอเหลา ฮา…
บ่อเจ๋งเอหลังคุนลิซีคุนก้าหล่าว
หยงหยวนหลายกาฮาลี่
ฉานบ่อเกาซุยบ่อเหลา

ดนตรี SOLO…..
.ซิวโบ่ยซิวโบ่ยเกา
จิเอขี่ตุยหลังหลังเจ้า
บอใช่บอใช่หว่อ กามเจ๋งหยงเจียเก่า
อัวเพียวไพบ่อเซียวเกา
งอหลังชิงชุนเซิงฮอเหลา ฮา…
บ่อเจ๋งเอหลังคุนลิซีคุนก้าหล่าว
หยงหยวนหลายกาฮาลี่
ฉานบ่อเกาซุยบ่อเหลา..

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ อ้ายหลังตุ้ยหลั่งเจ้า