เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฮ่วนเต้าเซียพันเอี้ยน [ยากจะหักใจลืม] – เพลงจีน เพลงชิวๆ

คอร์ดกีต้า เพลง ฮ่วนเต้าเซียพันเอี้ยน [ยากจะหักใจลืม]

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฮ่วนเต้าเซียพันเอี้ยน [ยากจะหักใจลืม]

ฮ่วนเต้าเซียพันเอี้ยน [ยากจะหักใจลืม] – เพลงจีน

INTRO…..
..มง ลอย ปะ ฟ้า จิง เซง ฮอย
มง เซ้ง จอย หมก เยา ฉวีน จอย
ฟู กวอ ชีน ปุน ออย
อุน โตว ชิน ปุน ห่าน
ไส่ เยอ อี ถิง ปิน ทง ออย
..สี่ อี โตว ชี วิง หน่าน กอย
มอ เฟย ไซ ชี เสือง อี งอย
เยือง งอ ฮก ชิน ฟิน
ติก หลิว ชิน ติ๋น ลอย
ไส่ เยอ อี กิง วิง ปั๊ด ฉวิ่น จอย
..ชี ฉิ่ง อ๊วง จง
วิง นาน ไก จก
ตาน ซี เมย จี๊ ที อี ฮอ จอย
ฮัง ยวี กาน คอย
พาน เนิง เยา ยือ
ง๋อ แก ออย ซ้าม เยา
หยั่น ไท ตอย..
..เจา ซวีน ออย
ซ้าม ปิน ฉาง ออย
มิง จง จวี ติง ยา โหมว โนย
ฟง กวอ ชิน ปุน ออย
จอย เนย เสา เซือง
ยวิน เนย งำ จง ซอง ทา อุย ลอย

SOLO……
..ชี ฉิ่ง อ๊วง จง
วิง นาน ไก จก
ตาน ซี เมย จี๊ ที อี ฮอ จอย
ฮัง ยวี กาน คอย
พาน เนิง เยา ยือ
ง๋อ แก ออย ซ้าม เยา
หยั่น ไท ตอย..
..เจา ซวีน ออย
ซ้าม ปิน ฉาง ออย
มิง จง จวี ติง ยา โหมว โนย
ฟง กวอ ชิน ปุน ออย
จอย เนย เสา เซือง
ยวิน เนย งำ จง ซอง ทา อุย ลอย
ยวิน เนย งำ จง ซอง ทา อุย ลอย.

รวมผลงานเพลง นักร้อง เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง online ฮ่วนเต้าเซียพันเอี้ยน [ยากจะหักใจลืม]