เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชียนเหยียนว่านหยี – เพลงจีน เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชียนเหยียนว่านหยี

เชียนเหยียนว่านหยี – เพลงจีน

เพลง เชียนเหยียนว่านหยี่
…ปุจือเต้าเว่ยเลี่ยวเสิ่มมอ
เย่าโชวทาเว่ย เย่าเจ่อหว่อ
หว่อ เม่ยเทียนโตว จ้ายฉีเต้า
คว่าย กาน โจว้อ้ายตีจีม้อ
..นาเทียนซี หนี่ตุ้ยหว่อซัว
โย่ง เย้ยนตีอ้ายเจ่อหว่อ
เชียนเยียน เฮอว่านหยี่
ซุยฟูยินเสีย..กั่ว
..ปุจือเต้าเว่ยเสี่ยวเสิ่มมอ
เย่าโชวทาเว่ย เย่าเจ่อหว่อ
หว่อ เม่ยเทียนโตว จ้ายฉีเต้า
คว่าย กาน โจ้วอ้ายตีจีม้อ

SOLO………….
..ปุจือเต้าเว่ยเลี่ยวเสิ่มมอ
เย่าโชวทาเว่ย เย่าเจ่อหว่อ
หว่อ เม่ยเทียนโตว จ้ายฉีเต้า
คว่าย กาน โจ้วอ้ายตีจีม้อ
นาเทียนซี หนี่ตุ่ยหว่อซัว
โย่ง เยียนตีอ้ายเจ่อหว่อ
เชียนเยียน เฮอว่านหยี
ซุยฟูยินเสีย..กั่ว
ปุจือเต้าเว่ยเสี่ยวเสิ่มมอ
เย่าโชวทาเว่ย เย่าเจ่อหว่อ
หว่อ เม่ยเทียนโตว จ้ายฉีเต้า
คว่ายกาน โจ้วอ้ายตีจีม้อ…

รวมผลงานเพลง โดย เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ เชียนเหยียนว่านหยี