คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เดือนเตือนใจ – เพลงเก่า เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เดือนเตือนใจ

เดือนเตือนใจ – เพลงเก่า

…ดนตรี……
…ดูเดือนแล้วเตือนใจเรา
เศร้านึกถึงความรักเก่า
ครั้งแต่ก่อนรักเคย
พรอดออดอ้อน
แล้วรักมาย้อนยอก เป็นรักลา
โอ้ว่ารักจากไป
แล้วสักเมื่อไร ถึงจะมา
เราแสนเศร้าอุรา
นึกถึงรักขึ้นมา เศร้าไม่วาย
…ดูเดือน แล้วเตือนใจเราคิด
เคยรักแนบสนิท ชิดมิหน่าย
รักเคยมุ่งมั่นหมาย
แล้วรักมาแหนงหน่าย เป็นรักลวง

…โอ้ว่ารักเจ้าเอย
ฉันไม่นึกเลย รักจะโรยร่วง
เราแสนเศร้าโศกทรวง
นึกถึงรักมาลวง เศร้าโศกใจ
…ดูเดือนแล้วเตือนใจเรากลุ้ม
ดังประหนึ่งเพลิงสุมมาเสริมใส่
รักก่อนเคยสดใส
แล้วรักมาทำให้ จิตหมองมัว
…โอ้ ว่ารักเก่า เจ้าเอย
ฉันไม่นึกเลย รักจะชั่ว
ใคร หลงได้เมามัว
รักนั้นพาให้ชั่ว ช้ำชอกเอย.

ผลงานเพลง ของ เพลงเก่า

ฟังเพลงออนไลน์ เดือนเตือนใจ