คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อย่าทิ้งต้องเก็บ – เพลงเด็ก รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าทิ้งต้องเก็บ

อย่าทิ้งต้องเก็บ – เพลงเด็ก

ดนตรี 2 Bars..1…
2… อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง
ทิ้งแล้วจะสกปรก
ถ้าเราเห็นมันรก
ต้องเก็บ ต้องเก็บ ต้องเก็บ
อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง
ทิ้งแล้วจะสกปรก
ถ้าเราเห็นมันรก
ต้องเก็บ ต้องเก็บ ต้องเก็บ
อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง
ทิ้งแล้วจะสกปรก
ถ้าเราเห็นมันรก
ต้องเก็บ ต้องเก็บ ต้องเก็บ

ดนตรี 8 Bars..6…7…
8… อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง
ทิ้งแล้วจะสกปรก
ถ้าเราเห็นมันรก
ต้องเก็บ ต้องเก็บ ต้องเก็บ
อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง
ทิ้งแล้วจะสกปรก
ถ้าเราเห็นมันรก
ต้องเก็บ ต้องเก็บ ต้องเก็บ
อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง
ทิ้งแล้วจะสกปรก
ถ้าเราเห็นมันรก
ต้องเก็บ ต้องเก็บ ต้องเก็บ

เจ้าของผลงานเพลง ของ เพลงเด็ก

ฟังเพลงสด อย่าทิ้งต้องเก็บ