เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เจ็บไปรักไป – เยสเซอร์เดย์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บไปรักไป

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ็บไปรักไป – เยสเซอร์เดย์

ดนตรี : / Asus2 E / F#m / D / C#m / Bm / E / E /


 
เสียงที่เธอ
Asus2
บอกคำว่า
E
รัก จากวัน
F#m
นั้นยังดังในหัวใจ ไอ
D
อุ่นนั้นที่เธอ
C#m
กอดฉัน มัน
Bm
ยังไม่จางหาย
E
ไป

 
เรื่องเดียวที่
Asus2
เปลี่ยน แต่ฉันไ
E
ม่รู้ ว่าเหตุ
F#m
ผลมันคืออะไร ได้แต่แ
D
บกรับความ
C#m
เจ็บไว้ ที่
Bm
เธอไม่เป็นคนเ
E
ดิม


 
เธออาจ
C#m
ไม่รู้สึกตั
F#m
ว ว่าเธอทำ
Bm
ร้ายหัวใจฉันเ
E
ท่าไหร่

 
ที่เธอลืม
C#m
ฉัน   คน
F#
นี้ ที่เธอเคย
Bm
รัก เคยขอให้ฝากหัว
E
ใจ


** 
 
เจ็บแ
Asus2
ค่ไหน ปวด
E
ใจเท่าไร
F#m
ไม่รู้ เหตุ
C#m
ใดหัวใจยัง
Dmaj7
รักเธออยู่
C#m
       ก็
Bm
ตอบตัวเองไม่
E
ได้

 
อยาก
Asus2
หนี หลบไ
E
ปให้ไกล 
F#m
แต่ฉันก็ห
C#m
นีไม่เคยได้
Dmaj7
   คงต้อง
C#m
ทนให้ไหว ที่
Bm
ต้องเจ็บไปรัก
E
ไป จนตาย


ดนตรี : / Asus2 / Dsus2 /


 
หรือว่าเธอ
Asus2
หลอกคำว่า
E
รัก แต่ว่า
F#m
ฉันเชื่อเธอทั้งหัวใจ ไม่อ
D
ยากคิดให้เป็น
C#m
แบบนั้น เธอ
Bm
คงไม่ใจร้ายไ
E

 
ฉันเดา
Asus2
ไม่ถูก แต่อยาก
E
จะรู้ ว่าเหตุ
F#m
ผลมันคืออะไร ได้แต่แ
D
บกรับความ
C#m
เจ็บไว้ ที่
Bm
เธอไม่เป็นคนเ
E
ดิม


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Dmaj7 / F# / Bm / E /


( ซ้ำ * , ** )


Dmaj7
             
C#m
        
Bm
คงต้องเจ็บไปรัก
E
ไป จน
Asus2
ตาย

รวมผลงานเพลง ของ เยสเซอร์เดย์

ฟังเพลง สบายๆ เจ็บไปรักไป