คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เปลือก – เรทโทรสเปค เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เปลือก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เปลือก – เรทโทรสเปค

ดนตรี : / Bm / ( 8 ครั้ง )


Bm
ยังไง บอกฉันทีก่อนเกินจ
C#m
ะเก็บไว้
D
     
Bm
ยังไง บอกฉันทีก่อนเธอตัด
C#m
สินใจ  
D
 

Bm
ฉันมันคนเลว เธอเอาอะ
C#m
ไรมาวัด
D
     
Bm
ฉันมันคนพาล ลองมองเข้
C#m
าไปใน
D
หัวใจ


G
เพียงเปลือกก
A
ายอาจมองว่า
Bm
ฉัน เป็นคนเหลวแ
F#m
หลกในสายตาเธอ

G
เพียงเปิดใจ
A
สบตาลองใ
Bm
ช้เวลา กับฉั
F#m
นแล้วเธอจะเข้าใจ


ดนตรี : / Bm / ( 4 ครั้ง )


Bm
ยังไง กับเรื่องราวความจริง
C#m
ในใจฉั
D
น    
Bm
ยังไง เปลี่ยนสักทีก่อนเธอตั
C#m
ดสินมัน
D
 

Bm
ฉันมันคนเลว เธอเอาอะ
C#m
ไรมาวัด
D
     
Bm
ฉันมันคนพาล ลองมองเข้
C#m
าไปใน
D
หัวใจ


ดนตรี : / Bm / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / G / A / Bm / Bm /


G
ร่องรอยความ
A
งามที่มองไม่
Bm
เห็น เพราะเปลือกบางบางปิดกั้นความใน

G
เป็นสิ่งที่คนลื
A
มคิดกันไป 
Bm
ทุกอย่างทำร้ายใจฉันและเธอ

G
ร่องรอยความ
A
งามกำลังจาง
Bm
หาย ทุกสิ่งกลับ
G
กลายเป็นภาพลวงตา


ดนตรี : / Bm / Bm C#m D / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Bm / Bm / Bm A G / F#m Em A Bm /


ดนตรี : / Bm

ดนตรี : / Bm


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / Bm / ( 8 ครั้ง )

ผลงานเพลง โดย เรทโทรสเปค

ฟังเพลง mp3 เปลือก