คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เก็บไว้นานนาน – เสือ ธนพล อินทฤทธิ์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บไว้นานนาน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เก็บไว้นานนาน – เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ดนตรี : / A / E / D / ( 2 ครั้ง )


A
นาน นานเท่า
E
ไร เราสอง
D
คน  
A
มี กันและ
E
กันในหัว
D
ใจ

A
วันคืนที่
E
มันล่วงเลย 
F#m
ไม่เคยทำร้ายเราได้ 
D
นานวันเท่าไรก็ยิ่งผูก
E
พัน

A
เธอ คือสาย
E
ลม ยามฉันร้อน
D
ใจ  
A
เธอ คือแสง
E
ไฟ ยามฉัน
D
สิ้นทาง

A
ถึงแม้ไม่
E
มีเหมือนใคร 
F#m
ฉันภูมิใจเธอทุกอย่าง 
D
มันคงไม่มีทาง ที่
Bm
สองเราจะเปลี่ยน
A
ไป


 
กว่าจะ
F
รวมตัวมาเป็น
G
รัก นั้นเราทุ่ม
A
เทเท่าไร จะให้
F
พังทลายลง
G
ไป ไม่มี
A
ทาง


** 
A
ขอ
E
รักเรานี้คง
D
อยู่ เรื่อย
E
ไป  
A
นาน ตราบ
E
ฟ้าและดินม
D
ลาย

A
ทาง แสน
E
ไกล เราจะ
D
ฝ่า ข้าม
E
ไป  
D
ขอสัญญา สิ่งที่
E
เธอให้มา จะรัก
D
ษา ด้วยหัว
E
ใจ

 
จะเก็บไว้นาน


ดนตรี : / A / E / D / A / E / F#m / D / Bm / A /


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / A / E / D / A /

ศิลปิน ของ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ฟังเพลงฟรี เก็บไว้นานนาน