เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าร้อนตัว – เอ็ม อรรถพล ประกอบของ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าร้อนตัว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าร้อนตัว – เอ็ม อรรถพล ประกอบของ

ดนตรี : / Am / G / F / F /


 
ไม่เ
Am
ห็นต้องอารมณ์เสีย กับคำ
Em
ที่ฉันเอ่ยถาม ว่าเ
F
ขาคนนั้
G
นเป็นใคร
C
 

 
ก็แค่
F
อยากรู้ มั
Em
นผิดใช่ไห
Am
ม หรือไม่ค
Dm
วร ยุ่งเรื่องของเ
G
ธอ

 
แต่ฉั
Am
นนั้นคือคนรัก และเร
Em
ายังไม่เลิกกัน ใจ
F
ฉันก็ยัง
G
คงหึงเธ
C

 
ไม่เค
F
ยตอบฉัน แล
Em
ะท่าทีขอ
Am
งเธอก็ยิ่ง
Dm
ทำให้ต้องสง
G
สัย


 
ไม่ได้จั
F
บผิดเธอฟ้องตัว
Em
เองทุกอ
Am
ย่าง แ
Bb
สดงอาการให้ข้องใ
G


** 
 
อย่าร้อน
C
ตัวถ้าไม่ได้ทำ ถ้าเธอไม่ได้มีใคร เสียง
Am
ดังโวยวายทำไม

 
งงที่เธออารมณ์ร้าย
Dm7
ใส่ฉัน หรือทำอะไรออก
G
ไปแทงใจของเธอ

 
จะร้อน
C
ตัวไปเพื่ออะไร ถ้าใจยังดีอยู่จริง ยิ่ง
Am
มีอาการเท่าไร

 
มันยิ่งทำให้ดูรู้เท่า
Dm7
นั้น ว่าฉันกำลังเข้า
G
ใจความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้


ดนตรี : / C / G / F / F /


 
ถ้าเ
Am
พื่อนก็แค่บอกกัน เท่
Em
านั้นฉันก็เข้าใจ จะไ
F
ด้ไม่กัง
G
วลอย่าง
C
นี้

 
นี่เ
F
ธอปิดไว้ ไม่
Em
บอกกันสัก
Am
ที ก็ต้องก
Dm
ลัว ก็ต้องระแวง
G
 


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / C /

รวมผลงานเพลง ของ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ

Related Posts

ฟังเพลง online อย่าร้อนตัว