เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกม (Game) – แคทรียา อิงลิช เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกม (Game)

เกม (Game) – แคทรียา อิงลิช

เดี๋ยวไม่ดี เดี๋ยวแย่ไป
ฉันน่ะไม่ดี ฉันน่ะแย่ไป
ฉันไม่ถูก ไม่ชอบใจ
ฉันไม่ค่อยถูก เธอไม่ชอบใจ

เธอว่าไง ฉันว่าตาม
เธอไม่ชอบใจ เธอไม่ให้ตาม
ฉันเลือกใหม่ ไม่ว่าตาม
เธอก็บึ้งใส่ ที่ไม่ว่าตาม

ไม่รู้ใจเธอต้องการอย่างไร
ไม่รู้ว่าเธอเล่นเกมอะไร
ไม่รู้ทำไมต้องยอมเรื่อยไป
ในเกมของเธอ

ก็เบื่อที่แพ้เธอทุกที
ก็อยากจะพักผ่อนเสียที
เกมใจแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว

มันจะไม่มีขี้แพ้อย่างฉัน
เกมจะไม่มีขี้แพ้อย่างนั้น
ไม่มี ไม่มีแล้วเธอ

มันจะไม่มีเกมเดิมอย่างนั้น
เธอจะไม่มีเกมใจกับฉัน
หมดเกม จบเกม แล้วเธอ

คิดเล่นเกม ก็เล่นไป
เธอจะเล่นเกม เธอก็เล่นไป
ฉันไม่เอา ฉันต้องบาย
ฉันน่ะไม่เอา ขอไม่วุ่นวาย

ฝืนยิ่งเบื่อ ฝืนยิ่งหน่าย
เธอก็ยิ่งเบื่อ ฉันก็ยิ่งหน่าย
ถึงให้ดี สักเท่าไร
เดี๋ยวก็ไม่วาย เธอไม่ชอบใจ

ไม่รู้ใจเธอต้องการอย่างไร
ไม่รู้ว่าเธอเล่นเกมอะไร
ไม่รู้ทำไมต้องยอมเรื่อยไป
ในเกมของเธอ

ก็เบื่อที่แพ้เธอทุกที
ก็อยากจะพักผ่อนเสียที
เกมใจแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว

มันจะไม่มีขี้แพ้อย่างฉัน
เกมจะไม่มีขี้แพ้อย่างนั้น
ไม่มี ไม่มีแล้วเธอ

มันจะไม่มีเกมเดิมอย่างนั้น
เธอจะไม่มีเกมใจกับฉัน
หมดเกม จบเกม แล้วเธอ

มันจะไม่มีขี้แพ้อย่างฉัน
เกมจะไม่มีขี้แพ้อย่างนั้น
ไม่มี ไม่มีแล้วเธอ

มันจะไม่มีเกมเดิมอย่างนั้น
เธอจะไม่มีเกมใจกับฉัน
หมดเกม จบเกม แล้วเธอ

มันจะไม่มีขี้แพ้อย่างฉัน
เกมจะไม่มีขี้แพ้อย่างนั้น
ไม่มี ไม่มีแล้วเธอ

มันจะไม่มีเกมเดิมอย่างนั้น
เธอจะไม่มีเกมใจกับฉัน
หมดเกม จบเกม แล้วเธอ

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง แคทรียา อิงลิช

ฟังเพลงใหม่ เกม (Game)