เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เกินกว่ารัก – แคลช เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกินกว่ารัก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เกินกว่ารัก – แคลช

ดนตรี : / Asus2 / Bm / C#m / Dsus2 /


Asus2
เธอดุจดาว ส่องสกาว
Bm
แสงนวลผ่อง จากที่อยู่บน
C#m
ฟ้า วันหนึ่งเธอมา
Dsus2
ยืนข้างในใจฉัน

Asus2
ดีกว่าใคร เธอได้ยิน
Bm
ไหมคนดี แม้อดีต
C#m
ฉันไม่ดี แต่เธอ
Dsus2
ยอมพูดเลยไม่เป็นไร


F#m
อยากระบ
C#m
ายอารมณ์ให้เ
Dsus2
ธอรู้   ว่า
Asus2
ฉันรักเธอเท่าไร 
F#m
แต่มันเ
C#m
กินกว่าคำบรรย
Dsus2
าย        
E
 


** 
A
ไม่มีคำคำใดที่เพียง
C#m
พอ คำว่ารักบอกเลยไม่เ
D
พียงพอ 
Dm
รู้ดีจากหัวใจ

A
ไม่มีคำคำใดเท่าเทียม
C#m
เธอ คำว่ารักยังน้อยไ
D
ม่เพียงพอ 
E
รักเธอเกินกว่ารัก


ดนตรี : / A /


Asus2
คนอย่างฉัน ก็ไม่เคย
Bm
คิดมาก่อน ว่าจะมีผู้ห
C#m
ญิงคนหนึ่ง ทำให้ฉั
Dsus2
นรักมากกว่าอื่นใด

Asus2
รักหมดใจ ไม่มีข้อแ
Bm
ม้ใดใด แต่ยังใฝ่
C#m
หาคำหนึ่ง ที่จะ
Dsus2
มีค่าพอให้กับเธอ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D / C#m / D / E /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / A / C#m / D / Dm /


A
ไม่มีคำคำใดเท่าเ
C#m
ทียมเธอ คำว่ารักยังน้อยไม่เ
D
พียงพอ 
E
รักเธอเกินกว่า
A
รัก

ศิลปิน โดย แคลช

มิวสิควีดีโอ เพลง เกินกว่ารัก