คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เชื่อในฉัน – แคลช เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชื่อในฉัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เชื่อในฉัน – แคลช

C
เพราะฉันเชื่อใน
D
ฝันว่ามีเธอ 
C
ถ้าเธอเชื่อใน
D
รักของฉัน

C
ถ้าเธอเชื่อว่
D
าเราคู่กัน 
C
แค่เพียงเธอจะ
D
ลองเชื่อในฉัน


ดนตรี : / C / D / ( 4 ครั้ง )


C
เพราะฉันเชื่อใน
D
ฝันว่ามีเธอ 
C
ถ้าเธอเชื่อใน
D
รักของฉัน

C
ถ้าเธอเชื่อว่
D
าเราคู่กัน 
C
แค่เพียงเธอจะ
D
ลองเชื่อในฉัน


Bm
แล้วฉันจะพาเธอ
Em
ข้ามไป ไปยัง
Bm
ฝันที่มีแค่ใ
Em
จสองใจ

 
ถ้าพ
C
ร้อมถ้าเชื่อใจ จับมือกับฉันแล้วก้าวไป ไปกับ
D
รักที่ต้องการ


** 
 
จะพาเธอแล
G
ะฉัน บินไปยังฟ้า
D
ไกล ให้ดวงด
Em
าวแทนใจที่มีเพียงแค่ส
C
องเรา

 
มีเพียงเธอแล
G
ะฉัน มองตากันให้
D
ซึ้งใจ หลอมดวง
Em
ใจเราให้รักนั้นได้
C
คู่กัน เชื่อในฉัน


ดนตรี : / D /


C
ถ้าเธอจะพอมี
D
ฉันในใจ 
C
ถ้าเธอจะมอบ
D
ใจให้ฉัน

C
แค่เพียงใจเรา
D
นั้นตรงกัน 
C
แค่เพียงเธอจะ
D
ลองเชื่อในฉัน


ดนตรี : / 1r1-r2

( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / G / D / Em / C / C /


ดนตรี : / 1r2

( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / G / D / Em / C /


 
มีเพียงเธอแล
G
ะฉัน มองตากันให้
D
ซึ้งใจ หลอมดวง
Em
ใจเราให้รักนั้นได้คู่
C
กัน

 
เชื่อใน
G
ฉัน  
D
     
Em
        
C
เชื่อใน
G
ฉัน

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง แคลช

ฟังเพลง เชื่อในฉัน