คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เธอคือนางฟ้าในใจ – แคลช เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอคือนางฟ้าในใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอคือนางฟ้าในใจ – แคลช

ดนตรี : / C G / Am7 / F G /


C
ทนมา
G
นาน หัวใจเปล่า
Am7
เปลี่ยวเดียวดาย 
F
ภายใน
C
ใจไม่เคยลบ
G
เลือนภาพเก่า

C
คนคอยพูด
G
คุย นั้นมีก็
Am7
เพียงแค่เงา ข้าง
F
กาย ไม่เคยมี
G
ใครผูก
Fmaj7
พัน


 
แล้วลมก็
Cmaj7
พัดพาเธอเข้ามา 
G
เติมแรงใจดอกไม้ที่ร่วง
Am7
โรยในใ
G
จ เคยอ่อน
Fmaj7
ล้า ได้ฟื้นคืนเบิก
G
บาน


C
เธอคนเดียว เธอคือนาง
G
ฟ้าในใจ 
Am7
คอยนำทาง คนที่อ้าง
Em
ว้างเดียวดาย

 
เปิด
F
ใจ ให้พบรัก
C
แท้ มีจริง จากดวง
Dm7
ใจ ที่เปี่ยมความ
G
หมาย

C
เธอคนเดียว เธอคือนาง
G
ฟ้าในใจ 
Am7
คอยนำทางคนที่อ้าง
Em
ว้าง เดียวดาย

 
เปิด
F
ใจ ให้พบรัก
C
แท้มีจริง เปลี่ยนวัน
Dm7
คืน เปลี่ยนชีวิต
G
ฉันให้พบรักใหม่


ดนตรี : / C / C /


C
อยากโอบ
G
กอด รักเธอแนบ
Am7
อยู่ เคียงกาย จะ
F
พันธนา
C
การ เธอด้วยหัว
G
ใจทั้งดวงที่มี

C
อยากจะขอบ
G
คุณ มอบความอบ
Am7
อุ่นให้เธอ คน
F
เดียว รักเธอด้วย
G
ใจหมด
Fmaj7
ใจ


 
สายลมที่
Cmaj7
พัดพาเธอเข้ามา 
G
เติมแรงใจดอกไม้ที่ร่วง
Am7
โรยในใ
G
จ เคยอ่อน
Fmaj7
ล้า ได้ฟื้นคืนเบิก
G
บาน


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C G / Am7 / F / G /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C / G / Fmaj7 /

ศิลปิน โดย แคลช

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เธอคือนางฟ้าในใจ