เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป – แคลช เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป – แคลช

ดนตรี : / G D / Em D / C Bm / Am D /


G
ความเป็นจริ
D
งวันนี้แม้ทำให้เ
Em
ราต้องปวด
D
ใจ แต่
C
ฉันไม่
Bm
ลืมภาพ
Am
เธอได้เ
D
ลย

Em
เก็บอยู่ในหัว
EmM7
ใจฉัน   คิดถึ
Em7
งและเป็น
Em6
ห่วงเธอ 
C
รักเธออยู่
Bm
เสมอไม่เ
Am
คยลบเ
D
ลือน

G
วันเวลาจะ
D
หมุนไปนานแสน
Em
นานสักเท่า
D
ไร อยาก
C
ขอให้
Bm
เธอมั่น
Am
ใจสัญญ
D

Em
จะอยู่รอที่
EmM7
ตรงนี้   ถึง
Em7
รู้เธอไม่ก
Em6
ลับมา  
C
แต่ควา
Bm
มรู้สึกจะไม่เ
Am
ลือนจากเ
D
ธอ


G
เธอจะอยู่กับ
D
ฉันตลอดไ
Em
ป ไม่ว่าอีกนานแสนน
C
าน นานเท่าไ
D
รไม่ลืมเลือน

G
ความทรงจำจะ
D
ย้ำและช่วยเตือ
Em
น เราต่างผูกพันด้วย
C
รัก  
D
ตลอดไป


ดนตรี : / G D / Em / C Bm / C D /

ดนตรี : / G D / Em / C / D / G D / Em / C D /

ดนตรี : / G D / Em / C /


( ซ้ำ * )


B
ไกลห่างคนละ
Em
ฟ้า แต่ด้วย
D
รักและศรัท
G
ธา จะเชื่อมใจถึง
C
กัน จะสั
Bm
ญญาด้วยหั
Am
วใจ ไม่มีใ
D
ครแทนเธอ


ดนตรี : / Em / C / D / D /


( ซ้ำ * )


Em
ความทรงจำคอยย้ำและช่วยเ
A
ตือน เราต่างผูกพันด้วย
C
รักตล
Cm
อดไป


ดนตรี : / Em / C / C / G /

รวมผลงานเพลง โดย แคลช

ฟังเพลง online เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป