เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อย่าใจร้าย – แคลอรี่ บลา บลา เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าใจร้าย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าใจร้าย – แคลอรี่ บลา บลา

ดนตรี : / G / Em7 / Cmaj7 Bm7 / Am7 D /


Gmaj7
เธอ  ก็ยัง
Cm7
คงเป็นเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ย
Gmaj7
นสักวัน 

และยั
Cm7
งคงไม่มีหัวใจให้คนอย่าง
Bm7
ฉัน อย่าง
Em7
เดิม ไม่เ
Am7
ปลี่ยน  
D
 

Gmaj7
ฉัน  ก็ยัง
Cm7
คงเป็นตัวฉันเองไม่เคยเปลี่ย
Gmaj7
นสักวัน

และยัง
Cm7
คงเต็มใจจะรัก จะมีเพียง
Bm7
เธอ เรื่อย
Em7
ไป  
Bbm7
   ไม่เ
Am7
ปลี่ยนใจ จะขอ
D
รอเธอ


อย่าใจร้
G
าย ห้ามให้
Bm7
ฉันมีเธอ ปล่อยให้
Cmaj7
ฉันทำไปแล้
Cm7
วกัน

ไม่ต้องผลัก
Bm7
ไส  ให้
Em7
ยิ่งร้าวราน แค่ไ
Am7
ม่รักก็พอแล้วเ
D
ธอ

อย่าใจร้
G
าย ห้ามให้
Bm7
ฉันรักเธอ ไม่ต้อง
Cmaj7
สนใจเลยได้ไ
Cm7
หม

เพราะหัวใ
Bm7
จ มันไม่
Em7
เอาไหน แค่
Am7
ห้ามตัวเองแค่
D
นี้ก็ทำไม่เป็
G


ดนตรี : / G / Cm7 D /


Gmaj7
เรา  ก็ยัง
Cm7
คงเป็นเราเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ย
Gmaj7
นสักวัน

เธอก็
Cm7
ยังเป็นเธอคนนั้นที่ไม่รั
Bm7
กกัน ไม่เป
Em7
ลี่ยน  
Bbm7
เหมือนกั
Am7
บฉัน ที่ก็รั
D
กเธอ


( ซ้ำ * )


Ebmaj7
และก็รู้นานเท่า
Bbmaj7
ไรก็ไม่มีสิทธิ์ แต่มัน
Cm7
คิดแบบนั้นไม่เป็น ที่ทำเ
Dm7
ป็นก็คือรั
G
กเธอ

แม้จะเจ็
Ebmaj7
บช้ำ แต่มันก็พร้อมจะ
Dm7
ทน ในท่ามกลางควา
C#m7
มหมอง
Cm7
หม่น ก็ยังคง
D
มีความสุขหัวใจ ให้ฉัน


( ซ้ำ * )


แค่
Am7
ห้ามตัวเองแค่
D
นี้ก็ทำไม่เป็
G

ศิลปิน โดย แคลอรี่ บลา บลา

ฟังเพลง mp3 อย่าใจร้าย