คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฮูลา ฮูบ – แนน ศุจีลักษณ์ คล่องอักขระ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฮูลา ฮูบ

ฮูลา ฮูบ – แนน ศุจีลักษณ์ คล่องอักขระ

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา ฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา ฮูลา ฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบ

มาๆเต้นด้วยกันมาดูมาดูว่าชอบไหม

ฮูลาฮูบเป็นไงแค่ส่ายกับส่ายก็ง่ายจะตาย

มีเพียงฉันและเธอไม่ต้องอ๊ายไม่ต้องอาย

เต้นเข้าสิเต้นเข้าสิเอ้าโยกแอนด์ย้าย

เอาล่ะเอาล่ะนะจะเริ่มเต้นท่านี้

หมุนเอวกันอย่างนี้ที่เราเอาไว้เต้นกันประจำ

ขาสัมผัสกับแขนแขนสัมผัสกันฉัน

เท้าตรงๆเอ้าหมุนเป็นวงนี่แหละExercise

มาๆเต้นด้วยกันมาดูมาดูว่าชอบไหม

ฮูลาฮูบเป็นไงแค่ส่ายกับส่ายก็ง่ายจะตาย

มีเพียงฉันและเธอไม่ต้องอ๊ายไม่ต้องอาย

เต้นเข้าสิเต้นเข้าสิเอ้าโยกแอนด์ย้าย

เอาล่ะเอาล่ะนะจะเริ่มเต้นท่านี้

หมุนเอวกันอย่างนี้ที่เราเอาไว้เต้นกันประจำ

ขาสัมผัสกับแขนแขนสัมผัสกันฉัน

เท้าตรงๆเอ้าหมุนเป็นวงนี่แหละExercise

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา ฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา ฮูลา ฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบ

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา ฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา ฮูลา ฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบ

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา ฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบฮูลา ฮูลา ฮูลา

ฮูลา ฮูลา ฮูลา ฮูบ

ฮูบ ฮูบ ฮูบ ฮูบ ฮูบ ฮูบ ฮูบ ฮูบ ฮูบ

ฮูบ ฮูบ

ศิลปิน ของ แนน ศุจีลักษณ์ คล่องอักขระ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฮูลา ฮูบ