เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่างน้อย – แบล็คเฮด เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่างน้อย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่างน้อย – แบล็คเฮด

ดนตรี : / D / C#m F# / Bm / Dm / A /


Asus2
 แค่เพียง เ
D
คยมีเธออยู่ตรงนี้
Asus2
 แค่เพียง เ
D
คยมีคนที่ร่วมฝัน

 
แค่เพียง ได้
C#m
คิดถึงเรื่องเมื่อ
F#m
วาน    
Bm
 ฉันก็เป็น สุข
E
ใจ

Asus2
 แค่เรา ไ
D
ม่ได้เป็นอย่างในฝัน
Asus2
 แค่เรา  ไ
D
ม่ได้เดินไปด้วยกัน

 
แค่เรา ไม่
C#m
ได้เป็นเหมือนเมื่อ
F#m
วาน    
Bm
 แต่ไม่เป็น
E
ไร  
A
จริงจริง
A7
 


 
อย่าง
D
น้อย ได้
E
เคย รัก
C#m
เธอ    
F#m
     แค่
Bm
เพียง เท่า
E
นี้ก็ดีแค่
A
ไหน

 
อย่าง
D
น้อย ได้
E
เคย รัก
C#m
เธอ สุด
F#
หัวใจ อย่าง
Bm
น้อยฉันก็สุขใจ เมื่อ
Dm
คิดถึงเธอเมื่อไร ก็
A
ตาม


Asus2
 แค่มี     
D
วันดีดีให้คิดถึง
Asus2
 แค่มี     
D
คนดีดีให้เคยรัก

 
แค่มี ความ
C#m
รักให้ฉันรู้
F#m
จัก     
Bm
 เท่านั้นก็
E
ดี   เ
A
กินพอ
A7
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D / C#m F#m / Bm E / A A7 / D / C#m F# / Bm / E /


( ซ้ำ * )


 
อย่าง
Bm
น้อยฉันก็สุขใจ เมื่อ
Dm
คิดถึงเธอเมื่อไร ก็
A
ตาม

ผลงานเพลง โดย แบล็คเฮด

ฟังเพลง online อย่างน้อย