เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เกลียดเพลงรัก – แพนเค้ก คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกลียดเพลงรัก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เกลียดเพลงรัก – แพนเค้ก

ดนตรี : / Asus2 Bsus2 / C#m7 / Asus2 G#m / F#m / Asus2 G#m / B /


Asus2
นั่งฟังบทเ
Bsus2
พลง อยู่กับเพลง
C#m7
รักที่เธอเคยให้กัน

 
ที่เมื่อก่อนตัว
Asus2
ฉันไม่    
Bsus2
เคยอยากฟัง ( 
C#m7
ก็เบื่อหน่ายไม่ชอบ มันซังกะตาย )

Asus2
เพลงที่เธอตั้งใ
Bsus2
จ ต้องการจะสื่อความห
C#m7
มายในใจให้ฉัน เพลง
Asus2
รักที่จริงใจ วัน
G#m
นี้มาลองฟัง
Bsus2
วันที่ไม่มีเธอ


Asus2
เพียงดนต
G#m
รีบรรเลงขึ้นมา
F#m
อยู่น้ำตาก็ไหล ไ
Asus2
ด้ฟังใจคว
G#m
ามก็เลยเข้าใจ 
F#m
เธอรักฉันมากจัง

Asus2
เกลียดตัวเ
G#m
องที่เพิ่งคิดได้ อ
B
ยากจะย้อนความหลัง


** 
Asus2
เธอคือคนที่
Bsus2
คอยเดินจับมือ ( 
C#m7
ฉันมันคือคนที่คอยแต่เอาแต่ผลักไส )

Asus2
เธอคือคนที่
Bsus2
รักและจริงใจ ( 
C#m7
ฉันมันคือคนที่ไม่เคยคิดและไม่ค่อยดูแล )

Asus2
บทเพลงรั
G#m
กที่เธอให้ 
F#m
กลับคืนมาได้ไหม
Asus2
 เกลียดเพลง
G#m
รักก็เปลี่ยนไป 
B
ฟังเมื่อไร ก็คิด
Asus2
ถึงเธอ


ดนตรี : / Asus2 G#m / Bsus2 /


Asus2
เพลงเดียวเท่า
Bsus2
นั้น ที่บ่งบอก
C#m7
ความในใจได้มากมาย

 
แต่ทำไมตัว
Asus2
ฉันไม่    
Bsus2
เคยใส่ใจ ( 
C#m7
ก็เบื่อหน่ายไม่ชอบมันซังกะตาย )

Asus2
ทำให้เธอเสียใ
Bsus2
จ กว่าจะรู้ก็
C#m7
สายในวันที่เสียไป เพลง
Asus2
รักที่จริงใจมัน
G#m
ซึ้งกว่าเพลงใด 
Bsus2
วันที่ไม่มีเธอ


( ซ้ำ * , ** )


 
F#m
เพลงรัก ทำไมมันซาบมันซึ้งกว่าเพ
B
ลงใด )

 
( ยิ่งฟังใจความบทเพลง คำ
F#m
ร้อง ทำนอง ที่เธอให้ ที่บ
B
อกว่ารักมากมาย )

 
Asus2
ฉันมันคือคนที่
G#m
มองข้ามไป ที่เ
F#m
ธอต้องการจะสื่อความหมาย )

Asus2
(  ไม่เคย
G#m
แคร์ ไม่เ
B
คยดูแล ไม่เคยเข้าใจจนวันนี้ )

Asus2
เพียงดนต
G#m
รีบรรเลงขึ้นมา
F#m
อยู่น้ำตาก็ไหล 
Asus2
เกลียดตัวเ
G#m
องที่เพิ่งคิดได้ อ
B
ยากจะย้อนความหลัง


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Asus2 G#m / Bsus2 /

รวมผลงานเพลง ของ แพนเค้ก

ฟังเพลงฟรี เกลียดเพลงรัก