เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บแต่ยังหายใจ – แพนเค้ก รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บแต่ยังหายใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ็บแต่ยังหายใจ – แพนเค้ก

ดนตรี : / Amaj7 / Dmaj7 / ( 2 ครั้ง )


 
กับสิ่งที่
Amaj7
เธอไม่บอก กับสิ่งที่
Dmaj7
ฉันนั้นคอยถาม กับ
Amaj7
ความสัมพันธ์ของ
Bm7
เรา      
E
ที่เหมือนไม่ไปไ
Amaj7
หน

 
จะหยุดที่ตรงรักกัน จะจบที่
Dmaj7
ตรงไม่เหลือใคร คำเ
Bm7
ดียวที่ฉันได้ คือคำว่า
Dmaj7
เราค่อยค่อยดูดูกัน
E
ไป


 
อย่างกับหนัง
Dmaj7
สือที่มองไม่เห็นตัวอัก
C#m7
ษร เปิดดูละ
Bm7
ครก็มองไม่
E
เห็นภาพที่
Amaj7
ฉายมา   
A7
 

 
เปิดเพล
Dmaj7
งฟังไม่มีคำร้อง ไม่มีทำ
C#m7
นองที่ก้อง
F#
มา คล้า
Bm7
ยคล้ายเหมือนเหมือนกับใจของเ
Dm
ธอ     
E
 


** 
 
มันเจ็บแต่ยังหาย
Dmaj7
ใจ ยังต้อง
C#m7
ใช้ชีวิตอยู่คู่กับ
Bm7
รักเธอ ที่เห
Dm
มือนความว่างเป
E
ล่าที่ต้อง
Dmaj7
พบเจอ

 
ที่
C#m7
เธอเองไม่เคยชี้
Bm7
ทางให้ฉัน
Dm
เลย    
E
จะเจ็บแต่ยังหา
Dmaj7
ยใจ สำหรับ
C#m7
ฉันถึงต้องรอสักแค่ไ
F#
หน

 
ตลอดชี
Bm7
วิตของฉันพอไหม หรือ
Dm
ไม่มีค่าพ
E
อ ให้รอเพื่อรั
Dmaj7
กเธอ


 
เธออาจพบ
Amaj7
คนมากมาย ก็เลยไม่
Dmaj7
คิดจะเลือกใคร หนึ่
Amaj7
งคนที่เธอมั่น
Bm7
ใจ   จะ
E
พูดคำว่า
Amaj7
รัก

 
จะอยู่ที่เดิมที่เก่า ถ้าเธอยัง
Dmaj7
ไม่ตัดสินใจ จะ
Bm7
รอเธอเรื่อยไป สักวันที่
Dmaj7
ฉันนั้นจะได้พบคำต
E
อบ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Dmaj7 / C#m7 / F# / Bm7 / E /


( ซ้ำ ** )


Dmaj7
            
F#
 ตลอดชี
Bm7
วิต ของฉันพอไหม ถ้า
Dm
ฉันยังจะร
E
อให้เธอนั้น
Amaj7
รักกัน

ศิลปิน นักร้อง แพนเค้ก

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เจ็บแต่ยังหายใจ