เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอคงไม่รู้ – แพนเค้ก เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอคงไม่รู้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอคงไม่รู้ – แพนเค้ก

ดนตรี : / Cmaj7 Cm / Bm7 Em7 / Am7 Cm / Dsus4 / ( 2 ครั้ง )


Cmaj7
แค่ผู้ชายคน
Cm
นึง ไม่เลิศ
Bm7
เลอกว่าใ
Em7
คร  แต่
Am7
ฉันมีความจริง
Cm
ใจ ให้เ
Dsus4
ธอเต็มร้อย

Cmaj7
และมีความหวัง
Cm
ดี  ให้
Bm7
เธอ ไม่
Em7
น้อย พ
Am7
ร้อมจะคอยดู
Cm
แลเธอ ใน
Dsus4
วันที่อ่อนล้า


เหนื่อยบ้างไ
Bm7
หม คน
Em7
ดี    
Am7
เหงาไหมวันนี้ อยากให้เธอ
Cm
มีฉันข้าง
Dsus4
กาย

หากเธอ
Bm7
ท้อและ
Em7
ทุกข์ใจ อยาก
Am7
บอกเธอไว้ ว่า
Cm
เธอยังมี
D
ฉันอยู่ทั้ง
Gmaj7
คน


** 
G7
เธอคงไม่
C
รู้  
Cm
  ว่า
Am7
ฉันแอบบอก
Dsus4
รักเธอ ทุก
Gmaj7
วัน    
G7
 

ผ่านเพล
Am7
งนี้ที่เธอไ
Bm7
ด้ยิน สื่อความ
Am7
หมายจากใจ
Dsus4
ทั้งใจ

ผ่านบทเพลง
C
นี้  ไ
Cm
ป ความห่วง
Bm
ใย  ที่มี
B7
ให้เธอ
Cmaj7
นั้น

Cm
ก็อยากให้เ
Am7
ธอรับรู้มัน และห
D
วังว่าสักวันเธอจะเข้าใจ


ดนตรี : / Cmaj7 / D /


Cmaj7
แม้ในความเป็น
Cm
จริง เธอ
Bm7
สูงเกินจะไขว่
Em7
คว้า แต่
Am7
ฉันนั้นจะเอื้อมเ
Cm
ธอ ให้
Dsus4
มาแนบใจ

Cmaj7
แค่ขอมีเธอคนเ
Cm
ดียว คน
Bm7
นี้ตลอด
Em7
ไป จะไม่
Am7
ขออะไรให้
Cm
มากไปกว่
Dsus4
านี้


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Cmaj7 Cm / Bm7 Em7 / Am7 Cm / Dsus4 /


เหนื่อยบ้าง
Bm7
ไหม คน
Em7
ดี    
Am7
เหงาไหมวันนี้ แค่อยากให้
C
มีฉันข้าง
Dsus4
กาย   
D
 


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Cmaj7 / Dsus4 / Gmaj7 /

ศิลปิน ของ แพนเค้ก

ฟังเพลง mp3 เธอคงไม่รู้