คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เชื่อในความรัก – แพรว คณิตกุล เนตรบุตร เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชื่อในความรัก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เชื่อในความรัก – แพรว คณิตกุล เนตรบุตร

ดนตรี : / D / D A / Bm / Bm A / G / D / Em / Gm /


D
เดินไปบนถนน
A
หวังว่าจะ
Bm
เจอสักคนในนั้น
A
ที่จะได้รู้
G
จัก ที่จะได้รัก
D
กัน อยาก
Em
รู้คนนั้นอยู่
A
ที่ใด

D
มองไปบนท้องฟ้า
A
เชื่อว่าทุกอ
Bm
ย่างถูกจัดวางไว้
A
ฟ้าเป็นคนกำห
G
นด ว่าจะถึงเมื่อ
D
ไหร่ ที่
Em
ใครจะได้รัก
A
กัน


เชื่อในความ
D
รัก เชื่อในควา
A
มฝัน เชื่อว่ามัน
Bm
คุ้มค่าที่จะ
A
รอ

คนหนึ่งคน
G
นั้น แค่เพียงหนึ่ง
F#m
เดียวที่มากพอ
Em
ราวกับโลกทั้ง
A
ใบ

คนหนึ่งที่
D
ฟ้า สร้างมาเ
A
พื่อฉัน และก็สร้าง
Bm
ฉันขึ้นมาเพื่อ
A
ใคร

รอคอยคน
G
นั้น แม้ว่าจะ
F#m
นานสักเท่าไหร่
Em
ฉันไม่เคยหวั่นไ
A
หวแม้เพียงสักวั
D


ดนตรี : / C / Bb A /


D
ใจไม่มี
A
คำถาม ฉันก็เพียง
Bm
ทำไปตาม
A
ความฝัน
G
เชื่อในความรู้สึก เชื่อในคำ
D
สั้นสั้น อย่าง
Em
คำว่าฉันรักเ
A
ธอ


( ซ้ำ * )


Gmaj7
ให้ทุกทุกวั
F#m
นมีความหมาย
Em
รอจะไ
A
ด้พบ
D
กัน 
Am
 
Gmaj7
แล้วทุกทุกวั
F#m
นต่อจาก
Bm
นั้น  
Em
มันจะดีเพียง
A
ใดGmaj7
 
F#m
 
Em
ฉันไม่เคยหวั่น
Gm
ไหว แม้เพียงสัก
D
วัน

ศิลปิน นักร้อง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร

ฟังเพลงสด เชื่อในความรัก