คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เจินแอ่วเวียงละกอน – แสดงสด วงมรกต เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจินแอ่วเวียงละกอน

เจินแอ่วเวียงละกอน – แสดงสด วงมรกต

INTRO..ซอลำปางหนา..
..แอ่วเมืองละกอนสาวงาม
อ่อนไหว งามดั่งดอกไม้
แกว่งไกวลมต้อง
หอมกลิ่นอบอวลเจินจวนปี้น้อง
มาเยือนเขตห้อง
แห่งเมืองเขลางค์
น้ำใจไมตรีบ่มีจืดจาง
ตึ้งใหญ่ตึ้งกว้าง
เหมือนแม่น้ำวัง
มีรถม้าปานั่งแอ่วเลียบ
สองฝั่งละกอน
จะไปน้ำตกวังแก้ววังเหนือ
ตี้งามล้ำเหลือเปิ้นคอยรับต้อน
ปิ๊กมาเมืองปานแอ่วน้ำปุ๊ฮ้อน
น้ำตกแจ้ซ้อนขึ้นจื้อลือชา
ล่องแปกิ่วลมแอ่วชมมัจฉา
ธรรมชาติงามต๋าหาไหนบ่ได้
ไปแอ่วถ้ำผาไท
เป๋นหนี่งอยู่ในเขตห้อง
พระธาตุดอนเต้าเจดีย์ซาวหลัง
ศรัทธาปลูกฝัง ใจ๋ไว้เกี่ยวข้อง
ไปไหว้พระแก้ววัดลำปางหลวง
ปี้น้อง ขอท่านคุ้มครอง
ฮื้ออยู่ร่มเย็น
ละกอนมีมนต์ทุกคนมาเห็น
บ่ อยากจากเว้นอาลัยแหล่งหล้า
อยากปิ๊กฮอดกลับมา
สู่แดนบุปผาดอกเอื้อง
ถ่านหินระบือมีจื้อนักหนา
มีตึ้งรถม้าปาแอ่วรอบเมือง
เครื่องปั้นลือนามงามผ่องรองเรือง
พระธาตุลือเลื่องคู่เมืองเขลางค์
ลือโลกลือไทยิ่งใหญ่กว้างขวาง
ศูนย์ฝึกลูกช้างห้างฉัตรนั่นแล
ฝึกช้างใจ้ได้แต้
ขอเจินแวะแว่ แอ่วชม
….ดนตรี…
..จะไปน้ำตกวังแก้ววังเหนือ
ตี้งามล้ำเหลือเปิ้นคอยรับต้อน
ปิ๊กมาเมืองปานแอ่วน้ำปุ๊ฮ้อน
น้ำตกแจ้ซ้อน ขึ้นชื่อลือชา
ล่องแปกิ่วลมนั่งชมมัจฉา
ธรรมชาติงามต๋าหาไหนบ่ได้
ไปแอ่วถ้ำผาไท
เป๋นหนึ่งอยู่ในเขตห้อง
พระธาตุดอนเต้าเจดีย์ซาวหลัง
ศรัทธาปลูกฝัง ใจ๋ไว้เกี่ยวข้อง
ไปไหว้พระแก้ว
วัดลำปางหลวงปี้น้อง
ขอท่านคุ้มครองฮื้ออยู่ร่มเย็น
ละกอนมีมนต์ ทุกคนมาเห็น
บ่ อยากจากเว้นอาลัยแหล่งหล้า
อยากปิ๊กฮอดกลับมา
สู่แดนบุปผาดอกเอื้อง
ถ่านหินระบือมีจื้อนักหนา
มีตึงรถม้าปาแอ่วรอบเมือง
เครื่องปั้นลือนามงามผ่องรองเรือง
พระธาตุลือเลื่องคู่เมืองเขลางค์
ลือโลกลือไทยิ่งใหญ่กว้างขวาง
ศูนย์ฝึกลูกช้างห้างฉัตรนั่นแล
ฝึกช้างใจ้ได้แต้
ขอเจินแวะแว่ แอ่วชม..
…ซอลำปางหนาต่อ…
..นุ่งเตี่ยวสะดอใส่เสื้อม่อฮ่อม
เก็บดอกตะล่อมห้อยพวงมาลัย
ปะแป้งหวีผมพรมน้ำอบไท
ประเพณีปี๋ใหม่ก็ได้มาฮอดมาเติม…

..ฮด น้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่
กุนป้อกุนแม่ครูบาอาจารย์
เข้าวัดฟังธรรมฮับศีลปินตาน
ขนทรายก่อฐานเป็นพระเจดีย์..
.วันนี้วันดีสะหลีปี๋ใหม่
ฮือมีโจ้กมีไจหลั่งไหลมาค่อน
ร่ำรวยเงินทองเป๋นก๋องเป๋นก้อน
สมดั่งกำปอนอายุมั่นขวัญยืน..
.เสียงซึงเสียงเพลงสะล้อซออู้
ตวยกั๋นเป๋นหมู่ขึ้นกองล่องกอง
ปี๋ใหม่เมืองทั้งทีรวมปี้รวมน้อง
ญาติที่เกี่ยวข้องอยู่ไหน ก่อมา..
.จัดดาครัวหนุนทำบุญตักบาตร
ในวโรกาสปี๋ใหม่เมืองเฮา
ฮับศีลฟังธรรมเจื้อกำคนเฒ่า
ประเพณีบ่าเก่าเฮาสืบมาเมิน..
.ต๊ะโต๋งเต๋งมาฟังเสียงเพลงปี๋ใหม่
ม่วนอกม่วนใจ๋ปี๋ใหม่ลานนา
ขอฮือโจ้กมี สวัสดีทั่วหน้า
ฟังเสียงของข้าแล้วขอฮือร่ำฮือรวย..
.สนุ๊กสนาน จั่งขานล่องปี๋ใหม่
จื้นอก จื้นใจ๋ต๋ายไปหลายตอง
ขอฮือโจ้กดีเจ้าปี้นายน้อง
อยากฟังผมฮ้องขอแหมซักต้องงามๆ

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง แสดงสด วงมรกต

ฟังเพลง ออนไลน์ เจินแอ่วเวียงละกอน