เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าเอ็ดไป – แอม เสาวลักษณ์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าเอ็ดไป

อย่าเอ็ดไป – แอม เสาวลักษณ์

อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วอย่า
บอก ใคร นะ
อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วเหยียบ
เหยียบ ให้ มิด เลย
ใคร กัน ใคร
บอก ว่าคน เรา
แอบ นินทา กัน เป็นไฟ
ความ เป็น จริง
ไม่ เคยมี ใคร
อยาก กระจาย ข่าว ซักคน
(ได้ แต่ เห็น)
เขา มีแต่ห้าม กัน
(สั่งกัน ให้ช่วย ปิด)
เพราะ มันเป็นความ ลับ
เขา ห้ามกัน วุ่นวาย
อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วอย่า
บอก ใคร นะ
อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วเหยียบ
เหยียบ ให้ มิด เลย

เป็น คน ดี
ออก จะดู ดี
ไม่ มีใคร เคย นินทา
ทำ ตา โต
ข่าว อะไร มา
ปิด เป็นการ ใหญ่ ทุกที
(ไม่ มี เลย)
เรื่อง จะขยาย ความ
(ไม่มี ไม่มี หรอก)
ยิ่ง มันเป็นความ ลับ
เขา ห้ามกัน วุ่นวาย
อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วอย่า
บอก ใคร นะ
อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วเหยียบ
เหยียบ ให้ มิด เลย
(จุ๊..อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วอย่า
บอก ใคร นะ
อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วเหยียบ
เหยียบ ให้ มิด เลย)
อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วอย่า
บอก ใคร นะ
อย่า เอ็ด ไป นะ
รู้ อะไรแล้วเหยียบ
เหยียบ ให้ มิด เลย

ศิลปิน โดย แอม เสาวลักษณ์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง อย่าเอ็ดไป