เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เปล่าหรอกนะ – แอม เสาวลักษณ์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เปล่าหรอกนะ

เปล่าหรอกนะ – แอม เสาวลักษณ์

หากบังเอิญ ถ้าเธอได้เจอ
ฉันเหม่อลอย และมีน้ำตา
ก็คงเป็น แค่เพียงเพราะว่า
ฉันมองฟ้า แล้วใจมันหาย
หากบังเอิญ ถ้าเธอได้ยิน
เสียงคร่ำครวญ เหมือนดังเสียใจ
ก็คง เป็นแค่เพียง เสียดาย
ที่ใบไม้ หล่นลงบนพื้นดิน
แค่อ่อนไหว ให้เธอ จงเข้าใจ
ร้องไห้ไป เพราะใจมันช่างฝัน
เห็นสิ่งใด ที่ใจมันตื้นตัน
แค่เพียงฝัน แค่หวั่นไหว
เปล่าหรอกนะ น้ำตาที่รินไหล
ใช่ว่าฉัน เจ็บช้ำเพราะเธอไป
เปล่าหรอกนะ น้ำตาที่รินไหล
ให้ กับฟ้ากับใบไม้ แต่ ไม่ใช่เธอ

แค่มองฟ้า ที่มันมืดมัว
รู้สึกกลัว ถึงมีน้ำตา
แค่มองใบไม้ที่ร่วงมา
รู้สึกว่า ในใจมันเสียดาย
แค่อ่อนไหว ให้เธอจงเข้าใจ
ร้องไห้ไป เพราะใจมันช่างฝัน
เห็นสิ่งใด ที่ใจมันตื้นตัน
แค่เพียงฝัน แค่หวั่นไหว
เปล่าหรอกนะ น้ำตาที่รินไหล
ใช่ว่าฉัน เจ็บช้ำเพราะเธอไป
เปล่าหรอกนะ น้ำตาที่รินไหล
ให้ กับฟ้ากับใบไม้ แต่ ไม่ใช่เธอ
เรื่องที่เธอเดินจากกันไปคราวนั้น
ไม่มีวัน ที่ฉัน จะเจ็บใจ
ไม่มีวัน เพราะเธอ ไม่มีความหมาย
ไม่มีวัน ร้องไห้ให้กับเธอ

เปล่า หรอกนะน้ำตาที่รินไหล
ใช่ว่าฉันเจ็บช้ำ เพราะเธอไป
เปล่าหรอกนะ น้ำตาที่รินไหล
ให้ กับฟ้ากับใบไม้ แต่ ไม่ใช่เธอ

ผลงานเพลง ของ แอม เสาวลักษณ์

ฟังเพลง เปล่าหรอกนะ