เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บเพื่อเข้าใจ – แอ๊ด คาราบาว เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บเพื่อเข้าใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ็บเพื่อเข้าใจ – แอ๊ด คาราบาว

ดนตรี : / C / Em / F / G /


C
วันที่โลกแสน
G
หวาน
Am
รักถักทอสาน
C
ใย ฝันไปไกลถึง
Em
ขอบฟ้า สบ
F
ตากับดวงตะ
G
วัน 
Am
 
G
 

C
ทางยาวไกลสักเ
G
พียงใด
Am
ใจไม่เคยคิด
C
หวั่น โลกนี้ไม่มี
Em
ใครทั้งนั้น มี
F
เพียงฝัน
G
ของสอง
C
คน 
G
 


แต่
C
ชีวิตไม่ใช่
G
ฝัน 
Am
ยังมีวันผัน
C
แปร คนหนึ่งอาจจะ
Em
พ่ายแพ้ อีก
F
คนก็แค่จาก
G
ไป 
Am
 
G
 

C
รักที่เคยรื่น
G
รมย์ 
Am
รักอาจทุกข์ขม
C
ได้ โลกที่คิดไม่
Em
เคยมีใคร ก็
F
ไม่มีใ
G
ครจริง
C
จริง


** 
G
 
Am
เพราะฉันเจ็บ จึงเข้า
C
ใจ 
G
 
Am
เธอต้องเจ็บ เพื่อเข้า
C
ใจ

G
 
Am
คนเคยเจ็บ คงเข้า
C
ใจ ต้องเตรียม
F
ใจ ไว้ให้
G
พอ


เพราะ
C
ชีวิตไม่ใช่
G
ฝัน 
Am
ยังมีวันผัน
C
แปร คนหนึ่งอาจจะ
Em
พ่ายแพ้ อีก
F
คนก็แค่จาก
G
ไป 
Am
 
G
 

C
รักที่เคยรื่น
G
รมย์ 
Am
รักอาจทุกข์ขม
C
ได้ โลกที่คิดไม่
Em
เคยมีใคร ก็
F
ไม่มีใ
G
ครจริง
C
จริง


ดนตรี : / C G / Am C / C Em / F G / ( 2 ครั้ง )/ C /


( ซ้ำ ** , * )


G
 
C
โลกที่คิด ไม่
Em
เคยมีใคร ก็
F
ไม่มีใ
G
คร ซัก
C
คน

รวมผลงานเพลง ของ แอ๊ด คาราบาว

ฟังเพลง เจ็บเพื่อเข้าใจ