เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีกแล้ว – โจ ก้อง เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีกแล้ว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อีกแล้ว – โจ ก้อง

ดนตรี : / A7 / ( 4 ครั้ง )


ขอบ
A7
ฟ้า ที่เคยสว่างโลกนี้เริ่มจางลงอีกแล้ว ค่ำแล้ว เมื่อฟ้ามืดมน ผู้คนก็เหนื่อยเมื่อยล้า

ถึงเวลาห
G
ลับ 
D
ได้เวลาน
A
อน เพื่อจะพักผ่
G
อน 
D
กลับนอนไม่เต็ม
A
ตา


ดนตรี : / A7 / ( 2 ครั้ง )


A7
ล้ว อีกแล้วซิเรา กระปี้กะปรี้ะเปร่า อีกแล้ว สิ้นแสง อาทิตย์ลับไปหัวใจ เจ็บอีกแล้ว

ไม่ยอมจะห
G
ลับ 
D
ไม่ยอมจะน
A
อน ไม่ยอมพัก
G
ผ่อน
D
หลับนอนตามเวล
A


G
ในเวลากลาง
D
คืนดึกดึก ไม่หลับใ
A
หล 
G
ยังยืนยันดึงดั
D
นจะตื่นมาไขว่
A
ขว้า

G
ทำเป็นลืมเว
D
ลาจะหลับ
F
ใจมันลอยมัน
G
หลงลืมตา
Bb
ยังไม่ยอมนิท
C
ราเฝ้าคิดถึงเธ
D


ดนตรี : / A7 / ( 8 ครั้ง )


ขอบ
A7
ฟ้า ทอแสงรำไรสัญญาณวันใหม่เริ่มแล้ว อีกแล้ว อีกแล้วซิเรา ง่วงเหงาหาวนอนอีกแล้ว

ถึงเวลาห
G
ลับ 
D
ได้เวลาน
A
อน เพื่อจะพักผ่
G
อน 
D
หลับนอนให้เต็ม
A
ตา เหมือนในวัน
G
เก่า
D
ที่เคยเป็น
A
มา


ดนตรี : / A7 / ( 8 ครั้ง )

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง โจ ก้อง

ฟังเพลง สบายๆ อีกแล้ว