เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เกิด – โจ ก้อง คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกิด

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เกิด – โจ ก้อง

ดนตรี : / F7 / G7 / A7 / A7 / ( 2 ครั้ง )


F7
ตัวเราเองเกิดมาเพื่อใคร
G7
มาทำไมเกิดมาเพื่อชดใช้
A7
กรรม

F7
เราไปทำเอาไว้เมื่อไร แปลก
G7
ใจทำไมกลับมาชดใช้เ
A7
วรกรรม


F7
เราคือใครผู้ใดจะรู้ ถ้
G7
าตัวเราเองไม่ฟังคำถาม อย่า
A7
หาคำตอบ

F7
ชอบพอใจที่มีชีวิต แต่
G7
คิดว่าไงข้างในไม่รู้เรื่อง
A7
ราว


F7
ตัวของเราครอบครัวของเรา งาน
G7
การของเรา คิดเห็นว่ามันค
A7
งเป็นอยู่

F7
รู้ว่าเราไม่เป็นเหมือนเขา แ
G7
ต่เราต้องการเป็นเรา ก็เพราะ
A7
มีเรา


F7
ชอบพอใจที่มีชีวิต แต่
G7
คิดว่าไงข้างในไม่รู้เรื่อง
A7
ราว

F7
ชอบพอใจที่มีชีวิต แต่คิดว่
G7
าไงเมื่อไรจะหาเรื่อง
A7
ราว


** 
ลื
F7
ม  
G7
ลืมว่าเคยเ
A7
กิด  ลื
F7
ม  
G7
เลยต้องเ
A7
กิดดนตรี : / A7 / ( 8 ครั้ง )/ F7 / G7 / A7 / A7 / ( 3 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / A7 /

รวมผลงานเพลง โดย โจ ก้อง

ฟังเพลงสด เกิด